Till trädens lov

Vi är många som fascineras av träd och vi är också många som yrkesmässigt väljer växter till olika typer av anläggningar. Då krävs växtkännedom, och där blir man aldrig fullärd. Runt om i Sverige finns en rad arboretum där du kan studera lignosernas mångfald.

Kiviks Esperöd Arboretet

Här listar vi några av landets mest kända arboretum:

Alnarpsparken är anlagd i början av 1880-talet och den fylls fortfarande på med allt fler växter. Idag finns här cirka 2 500 arter, främst lignoser, från olika delar av världen. Växterna bär skyltar med svenskt och vetenskapligt namn. I Alnarp finns även sortiment av barrväxter, perenner och annueller. Ljudguide för ditt besök i Alnarpsparken kan du ladda ner från hemsidan.

Alphems arboretum i Floby, Falköpings kommun, anlades 1903-1953 av lantbrevbärare Frans Johan Gegerfeldt i anslutning till hans bostad. På ett och ett halvt hektar skapade Gegerfeldt successivt en anläggning med 200 olika träd och buskar. Här finns också murar, grottor och andra stenarbeten av material från trakten, även dessa byggda av Gegerfeldts händer.

Arboretum Lassas Hagar på Svartlöga i Stockholms norra skärgård är uppbyggt av Sten Ridderlöf med start 1980. Syftet är att vara en försöksträdgård för ovanliga dekorativa träd och buskar samt en framtida genbank för ett härdigt plantmaterial med känt ursprung. Arboretet är 5 hektar stort och rymmer cirka 2 500 exotiska träd, framför allt ekar, magnolior, lönnar. Anläggningen är privat och besök måste avtalas i förväg, se hemsidan.

Arboretum Norr är tre olika arboretum. Huvudarboretet ligger i Baggböle, 10 km från Umeå centrum. På ett 16 hektar stort område växer mer än 2 500 träd, buskar och klätterväxter fördelade på nära 4 000 taxa. Initiativet till arboretet togs av Carl-Gustav Thøgersen i mitten av 1970-talet, han ville skapa världens nordligaste arboretum. Tio år senare bildades Stiftelsen Arboretum Norr, med Thøgersen som första föreståndare. Stiftelsen ansvarar även för Campusarboretet i Umeå och Arboretet i Gällivare. Campusarboretet ligger på universitetsområdet i Umeå och består av cirka 300 träd fördelat på 185 taxa. Det kallas också Skogshögskolans Arboretum och byggdes upp, parallellt med det i Baggböle, sedan Skogshögskolan flyttat till Umeå från Stockholm. Arboretet i Gällivare skapades 1985, även det av Carl-Gustav Thøgersen, för att testa en del växter i riktigt nordligt läge. 200 plantor av 45 arter har satts ut sedan starten.

Göteborgs botaniska trädgårds arboretum omfattar 6 000 träd och buskar fördelade på 300 olika arter och sträcker sig över 15 hektar. Många arter representeras av åtskilliga ekotyper och provenienser. Växter från olika världsdelar är samlade i olika områden: Asiatiska, Nordamerikanska och Europeiska/Nordafrikanska. Beslut om att anlägga arboretet togs 1952. Samlingen utökas kontinuerligt.

Kiviks Esperöd Arboretet anlades av Albert Wallis 1922. När han dog 1925 fortsatte hans fru Elsa och hennes bror att utveckla samlingen i ytterligare 25 år. Därefter har ideella krafter tagit vid. Idag är det föreningen Kiviks Esperöd Arboretets vänner som vårdar arboretet. Det ligger i anslutning till Esperöds herrgård och tillhör gården, som är privatägd. På 4 hektar finns bland annat många magnoliaarter och barrträd.

Linnés arboretum ligger i södra Växjö, i Teleborgsskogen. Det kom till sedan 40 hektar granskog skövlats av stormarna Gudrun och Per, år 2005 respektive 2007. Där det tidigare fanns småländsk granskog växer nu 10 000 individer av 150 olika arter från Asien, Europa och Nordamerika. Arboretet är ett samarbete mellan Växjö kommun och SLU i Alnarp.

Många fler tips finns till exempel här.

Bilder från Kiviks Esperöd Arboretet. Text och foto: Berit Haggren.