Besiktningskurs Växt och Mark

Välkommen till en kurs om växtmaterial – lagar, regler och produktionsmetoder – samt markfrågor och växtbäddar. Teori varvas med praktiska växtövningar och besiktningsexempel.

Trädproduktion på Billbäcks Plantskola i Svärtinge

Datum: 12-14 november 2019
Plats: Munkagårdsgymnasiet, Björkängsvägen 25, Tvååker utanför Varberg

Kursen arrangeras av Besiktning Utemiljö (Beum). Godkänt kunskapsprov ingår i Kravspecifikationen för att bli certifierad besiktningsman för utemiljö. Läs mer här.
Själva kursen är dock inget krav för certifieringen. För att klara godkänt kunskapsprov på kursen
krävs förkunskaper i växtkännedom samt god kännedom om AMA Anläggning 17, AB 04 och ABT 06.

Medverkande
Miriam Dovrén, ägare och vd Nya Eriksbo Plantskola AB, ordf. i LRF Trädgård/Plantskola
Eva-Lou Gustafsson, universitetsadjunkt, SLU Alnarp
Gunnel Holm, verksamhetsledare, E-planta ekonomisk förening
Tomas Lagerström, landskapsarkitekt, Gröna Råd Växtkonsulter AB
Maj-Lis Pettersson, hortonom, Gröna Råd Växtkonsulter AB
Ove Samuelsson, landskapsarkitekt, Samko AB
Kerstin Teutsch, landskapsarkitekt, Teutsch landskapsarkitekter AB
Jörgen Warpman, vd Stångby Plantskola AB

Fakta om kursen
Avgift: 12 000 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, luncher, middag dag 2 och kursmaterial. För kunskapsprov tillkommer en kostnad på 1 500 kr exkl. moms.
Logi: Bokas av deltagarna själva när bekräftelse om antagning till kursen erhållits.
Ett antal rum har förbokats på Hotell Gästis i Varberg (en upplevelse i sig!).
Anmälan: Gör du här senast den 11 oktober. Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast 7 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, därefter hela.
Ytterligare information: Gunnel Holm, kursansvarig, E-planta ekonomisk förening, 042-15 98 00, info@eplanta.com alt. Kerstin Teutsch, kursledare, Teutsch landskapsarkitekter AB, 070-6947597, kerstin@landskap.nu
Övrigt: Maximalt antal deltagare 30 st. Kursen genomförs vid minst 20 anmälningar.

Preliminärt program med ungefärliga tider
Tisdagen den 12 november och onsdagen den 13 november
Teori varvas med praktiska övningar med växtmaterial

Preliminära tider:
Tisdagen – kl. 9.00-16.30 därefter möjlighet att studera växtmaterial fram till kl. 18.00
Onsdagen – start kl. 8.15, avslutas med kvällspass med växtövningar fram till ca kl. 20

Teori på sal:
– Information om BEUM och certifiering
– Övergripande om kvalitetskriterier och kvalitetsregler för växter
– Mark och växtbäddar
– Lagar och frivilliga regelverk vid handel med växter
– Fysiologisk växtkvalitet och hantering av växter på arbetsplatsen
– Varför E-plantor? Kort om genetisk växtkvalitet
– Sjukdomar och skador på växtmaterial

Växtövningar i arbetshallar:
– Kvalitetsregler och odlingssystem
– Identifiering av växtmaterial
– Praktiska övningar i grupper

Torsdagen den 14 november, ca kl. 08.15-16.00
– Besiktningsarbetets genomförande
– Praktiska problem i besiktningsarbetet
– Kunskapsprov (växter + teori) på eftermiddagen

Kurslitteratur
Kvalitetsregler för plantskoleväxter 2019, utgiven av GRO plantskola, numera LRF Trädgård/Plantskola – skickas ut inför kursen.
Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 2013:44, SJVFS 2015:19.
E-plantsinformation m.m.
Ta gärna med AB 04 och ABT 06. Kan beställas från Svensk Byggtjänst eller www.byggbokhandeln.com