Premiär för certifierade plantskolister

Det var i januari 2015 som den nya plantskolistutbildningen sjösattes. Tre vintrar och sex veckors skolförlagd utbildning senare har de första sex plantskolisterna certifierats. Vid LRF Trädgård/Plantskolas årsmötesdagar i februari tog de emot sina diplom.

I väntan på blommor och diplom. Från vänster Sara Håkansson, Maria Dahlström, Asta Zaibuviene, John Moscoso, Linn Bergqvist och Thom Karlsson.

Utbildningen till certifierad plantskolist är en uppdragsutbildning som utförs av Hvilan Utbildning i Åkarp. Den är beställd av och utvecklad i samarbete med den svenska plantskolenäringen. Företagen har på så sätt säkerställt att utbildningen ger just de teoretiska kunskaper som de anser viktigast.

Plantskolistutbildningen omfattar sex veckors studier fördelade på två skilda vinterveckor under tre års tid. Varje kursvecka avslutas med en kunskapskontroll där godkända elever får ett yrkesbevis. Sex godkända kurser och alla sex yrkesbevisen ger en certifiering. De nu certifierade är Linn Bergqvist och Thom Karlsson från Essunga Plantskola samt Asta Zaibuviene, John Moscoso, Maria Dahlström och Sara Håkansson från Splendor Plant.

Uppskattad utbildning

När Saras arbetsgivare erbjöd henne plantskolistutbildningen var det självklart för henne att tacka ja.
– Jag är väldigt trädgårdsintresserad men har ingen tidigare utbildning inom området. Det jag kan har jag lärt mig här på företaget och på utbildningen till plantskolist. Men jag tycker det är väldigt roligt att lära mig mer och får man dessutom en utbildning betald är det klart att man tackar ja.

Thom Karlsson hade jobbat inom yrket i många år men hade inte heller någon trädgårdsutbildning i bagaget när han påbörjade plantskolistutbildningen.
– Framför allt ville jag bättra på min växtkunskap. Sedan var även de andra ämnena, som växtfysiologi och marklära, intressanta. Med ökad kunskap ser man sammanhang på ett annat sätt.

Både Sara och Thom talar om kurser med bra upplägg och mycket bra lärare. De lyfter även de många studiebesöken på andra plantskolor som värdefulla och intressanta.
– Och så var det väldigt kul att träffa och utbyta erfarenheter med personal från andra plantskolor.

Såväl Thom som Sara har fått utökat ansvar på sina arbetsplatser i samband med utbildningen.

Höjer statusen på yrket

Peter Welin
Peter Welin

– Det här är helt rätt för personal som är motiverad men inte har möjlighet att vara borta någon längre tid. För företaget är det en form av internrekrytering. Utbildning stärker individen och är samtidigt ett jättebra sätt för oss att flytta fram positionerna. Men inte minst ser jag det som ett sätt att höja statusen på yrket. Vi måste stärka rollen som plantskolist. Det här är inget man gör utan gedigna kunskaper inom området, säger Peter Welin, vd på Essunga Plantskola.

– För företaget är utbildad personal grunden för att kunna leverera bra kvalitet. Det är även viktigt gentemot kunder, en form av kvalitetsstämpel. Att vi satsar på utbildning använder jag också vid nyanställningar – här finns en möjlighet att gå vidare inom företaget.

Kompletterar praktisk kunskap

Johanna Pommer
Johanna Pommer

Johanna Pommer, personalansvarig på Splendor Plant, trycker på vikten av att de som arbetar i företaget kan knyta ihop sina praktiska färdigheter med teoretisk kunskap.

– Det ger en mycket större förståelse för hur saker och ting hänger ihop, och det gäller brett inom företaget. Med utbildning växer du också som människa och vi ser en större nyfikenhet och lust att lära nytt. Sedan är detta inget som vem som helst kan söka. Den här utbildningen är dyr för oss och vi handplockar de personer som ges möjligheten, vilket klart också är en kick för dem som väljs ut.

– För oss är det väldigt viktigt att vi har den kompetens inom företaget som vi behöver. Vi måste alltid tänka på kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Detta är ett sätt att bättre rusta dem som inte hade den teoretiska biten med sig när de kom hit.

Läs mer om plantskolistutbildningen här och här
Text: Berit Haggren
Foto: Peter Welin, Berit Haggren och Stefan Lindblom