Plantera växter för pollinatörerna!

Sälg, berberis, svartaronia, kaprifol, fackelblomster, blå bolltistel, kärleksört, liguster, mahonia… Det finns massor av vackra växter att skapa fina livsmiljöer för pollinatörerna av. Nu har det dessutom kommit en växtguide att luta sig mot.

Bild från kampanjen Surrande parker och trädgårdar, ett samarbete mellan Swedish Gardens och Svenska Bin.

Det är park- och trädgårdsnätverket Swedish Gardens, SSPPG, och föreningen Svenska Bin som i samarbete med Artdatabanken tagit fram växtguiden. Läs den här. Guiden innehåller ett urval av växter som dels är bra näringskällor för pollinatörer, dels skapar rum där de kan trivas.

Viktigt att tänka på är att insekterna behöver mat från tidig vår till sen höst. Det gäller alltså att se till att det finns blommande växter hela säsongen. Därför är ungefärliga blomningstider medtagna i växtförteckningen. Insekterna behöver dels nektar, som framför allt ger kolhydrater, dels pollen som ger proteiner, fett, vitaminer och mineraler. Generellt är sorter med enkla blommor mer värdefulla än sådana med fyllda. Hos de senare har ståndare och nektarier ofta ombildats till blomblad, vilket gör blommorna sterila och utan det som pollinatörerna är på jakt efter – pollen och nektar.

Gör en insats!

Pollinerande insekter är avgörande för den biologiska mångfalden och för livsmedelsproduktionen i världen. Därför är det allvarligt att de flygande insekterna minskat kraftigt i antal på senare tid. I våra parker och trädgårdar har vi alla möjligheter att göra en insats och bjuda pollinatörer på både mat och boplatser.

Behöver du mer information har du goda förutsättningar under kommande vecka. Den 19-27 maj är nämligen utsedd till Pollineringsveckan av nätverket Pollinera Sverige. Nätverket bildades i december 2017 av en rad organisationer inom odlings- och naturvårdsområdena. Syftet är att sprida kunskap om arbete med biologisk mångfald. Under Pollineringsveckan satsar organisationerna i Pollinera Sverige extra på att informera om sina olika projekt och om vad bin, humlor, fjärilar, getingar, flugor och skalbaggar behöver för att överleva. Läs mer på nätverkets hemsida. Under veckan infaller även World Bee Day den 20 maj och Biologiska mångfaldens dag den 22 maj.

Kantnepeta är en favorit för många insekter.
Kantnepeta är en favorit för många insekter.
Röd rudbeckia är en annan.
Röd rudbeckia är en annan.

Text och foto: Berit Haggren