Perenner av standardstorlek ger oftast bäst resultat

A-kvalitet från svenska perennodlare betyder leverans i den krukstorlek som ger respektive perenn optimal utveckling. Vad som är bäst för varje art och sort har odlarna koll på. Som kund kan du känna dig trygg med att helt enkelt beställa standardkvalitet.

Perenner växer på de mest skiftande sätt och har olika behov vad gäller krukstorlek.

Det snabbaste sättet att täcka en yta med perenner är att sätta plantor av standardstorlek, vanligen från 9 till 11 centimeters kruka, relativt tätt, inte att plantera solitärkvaliteter på större avstånd. Större kvaliteter, 2 till 5 liters kruka, är däremot lämpligt vid komplettering av en befintlig plantering och när du önskar ett färdigt resultat omedelbart. Det är också intressant med stora kvaliteter av vissa arter som breder ut sig långsamt, till exempel gillenia, Gillenia trifoliata, höstsilverax, Actaea simplex, och stora prydnadsgräs.

Perenner är ett gigantiskt sortiment av växter för allt från det torraste torra till sumpmarker. Förutom att växterna ser helt olika ut ovan jord har deras rotsystem olika utseende och strategier för att vara så livskraftiga som möjligt. Det är utifrån hur varje växt fungerar och uppför sig som perennodlarna väljer vad som är lämplig krukstorlek för var och en. Detta är en av deras specialkompetenser, och självfallet är du välkommen att diskutera olika alternativ med din perennleverantör.

Fler beställer solitärkvalitet

För närvarande ser flera av våra svenska plantskolor att beställningar av perenner i solitärstorlek ökar, även när det handlar om arter och sorter där denna kvalitet inte tillför något mervärde. Ett faktum som lett till en diskussion om hur vi från plantskolornas sida kan bli tydligare i våra rekommendationer. Vilken information skulle vara värdefull för dig? Hör gärna av dig till Växtforum!

Lena och Mats Holgersson driver Lackalänga Trädgård.

– Det som hänt är att allt fler ritar in solitärkvalitet av alla perenner, till och med av marktäckare som hasselört, Asarum europaeum, och nävor, Geranium. Det här är växter med ytliga rotsystem som breder ut sig snabbt. Deras rötter går aldrig på djupet i en 3,5-liters kruka. Den innebär bara högre fraktkostnader och resursförbrukning, säger Lena Holgersson på Lackalänga Trädgård.

– Rätt kvalitet är viktigt både för ekonomi, miljö och klimat, säger Elisabeth Rovelstad.

Elisabeth Rovelstad, Stångby Plantskola, berättar om fall där kunden tolkat solitärperenner som standardkvalitet och planterat dem på de c/c-avstånd som rekommenderas för standardstorlek.
– Då uppstår en extrem konkurrenssituation. Det finns ingen ny jord mellan plantorna för rötterna att växa ut i. Istället växer de in i andra plantors rotsystem direkt.

Text: Berit Haggren
Foto: Berit Haggren och Lackalänga Trädgård