Perennagruppen växer i Säve

Att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor är en viktig del av Perennagruppens verksamhet. Här är ett axplock av alla de växter och ämnen som sågs och diskuterades vid gruppens höstträff i Säve, strax norr om Göteborg. En ny medlem valdes också in.

Lunch i växthuset som är ett vinhus på Djupedals Plantskola.
Höstanemon 'Jean Poligné'
Höstanemon ’Jean Poligné’
Trädgårdssmörboll 'Cheddar'
Trädgårdssmörboll ’Cheddar’
Lunch!
Lunch!

Höstplantering. Visst går det bra att plantera höstanemoner på hösten! Till skillnad från vad som ofta har sagts och sägs är perennodlarnas erfarenheter att höstanemoner etablerar sig väl vid höstplantering. Det vill säga plantering vid den tid då plantorna är som vackrast!

Rickard Nordström
Rickard Nordström
Marie Andersson
Marie Andersson

Säve Plantskola producerar 800 000 perenner per år. Det är syskonen Rickard Nordström och Marie Andersson som driver företaget, som under högsäsong sysselsätter 25–30 personer. Till kunder inom 10 mils avstånd levererar de själva med egen lastbil. Det handlar om ungefär halva produktionen.

Generationsskifte. Hur planerar man för och hur genomför man på bästa sätt en generationsväxling i ett plantskoleföretag? Det är en aktuell fråga att diskutera inom Perennagruppen. Flera företag har övertagits av en yngre generation under senare år, inom eller utom familjen. Det finns också företag inom gruppen där ett överlåtande snart kan bli aktuellt. De som nyligen varit med om processen poängterade att det är viktigt att noga gå igenom allt och att vara tydlig i alla avseenden.

Röd rudbeckia 'Pica Bella'
Röd rudbeckia ’Pica Bella’
Säve Plantskola
Säve Plantskola

Krukmaskin. Säve Plantskola har nyligen investerat i en ny krukmaskin men de var inte helt nöjda med den. Perennplantskolor ställer speciella krav eftersom de har så många olika sorter som ska krukas på olika sätt, bland annat på olika höjd.

ROZANNE och 'Azur Rush'
ROZANNE och ’Azur Rush’

Geranium. Hur stor är egentligen skillnaden mellan trädgårdsnäva ’Azure Rush’ och ROZANNE? ’Azure Rush’ ska vara lägre och ha ljusare blomfärg, men skillnaden upplevs ofta som marginell. Här är det ROZANNE till vänster och ’Azure Rush’ till höger.

Fredrik Persson
Fredrik Persson

Ny medlem. Plantskolan Grön Gestaltning, som ägs av Fredrik Persson, valdes vid höstträffen in som ny medlem i Perennagruppen. Företaget ligger granne med Djupedals Plantskola, som liksom Säve Plantskola ligger just i Säve. Säve stärker därmed sin ställning som Sveriges mest perennplantskoletäta ort!

Jonas Bengtsson
Jonas Bengtsson

Djupedals Plantskola. Jonas Bengtsson driver Djupedals Plantskola på gården som varit i familjens ägo i 400 år. Det var Jonas som styrde om från lantbruk till plantskola och det är nu 30 år sedan han registrerade sin firma. Men odlade gjorde han redan tidigare.

– Det är intressant att se hur sortimentet har förändrats över åren, säger Jonas. Först odlade jag det som kollegorna odlade, men sortimentet var inte alls lika stort då som nu. Sedan tyckte jag att det var så intressant att testa nya växter och märkte att jag älskade utmaningen i att odla lite mer udda och svårare saker.

Fackellilja 'Mango Popsicle'
Fackellilja ’Mango Popsicle’
Lönnbräcka 'Crimson Fans'
Lönnbräcka ’Crimson Fans’
Spetsbräken 'Plumoso-multilobum'
Spetsbräken ’Plumoso-multilobum’

Idag är Djupedal en relativt liten plantskola med stort och delvis annorlunda sortiment. Hur det ser ut varierar men det finns cirka 800 sorter i odling. Kunderna är mest trädgårdsbutiker som står utanför de stora kedjorna, trädgårdsanläggare och bostadsbolag. Den största enskilda kunden är butiken i Göteborgs botaniska trädgård.

– Vi odlar sådant vi tycker är roligt att odla. Vi är nu tre företag som ligger så nära varandra här i Säve så det är enkelt att komplettera hos de andra med det vi inte har själva. Fredrik på Grön Gestaltning tycker till exempel att det är kul med gräs, säger Jonas.

Text och foto: Berit Haggren

Plymastilbe 'Color Flash'
Plymastilbe ’Color Flash’
Balsamaster 'Starshine'
Balsamaster ’Starshine’
Fackelblomster 'Blush'
Fackelblomster ’Blush’