Nya handelsregler gynnar både köpare och säljare

Nu blir det tydligt och klart vad som gäller vid försäljning av plantskoleväxter från svenska företag anslutna till branschorganisationen Sveplant. De har tagit fram nya, gemensamma försäljningsvillkor som är kopplade till byggbranschens ABM 07.

Odlingsmetod och väderförhållanden påverkar när leverans kan ske.

Bakom ABM 07 står en rad organisationer inom byggbranschen, en bransch som även plantskoleföretagen är en del av. Men de regler som gäller för yrkesmässig handel med varor som betong, glas, trä och isolering fungerar inte fullt ut för plantskolorna. För det ställer det levade växtmaterialet alltför speciella krav.

Miriam Dovrén
Miriam Dovrén

– Vi har anslutit oss till ABM 07 men med ett tillägg som gäller vid leverans av just plantskoleväxter. Detta är avsett att användas vid leverans till byggarbetsplatser där ABM 07 gäller som avtalsvillkor, berättar Miriam Dovrén, Nya Eriksbo Plantskola, som varit ansvarig för arbetet med de nya, tydliga villkoren.

– Men inom Sveplant kände vi också behov av allmänna bestämmelser som kunde fungera självständigt och som, även dessa, var juridiskt hållbara. Därför finns en specialversion av bestämmelserna där det specialutformade tillägget för plantskoleväxter integrerats med tillämpliga delar av ABM 07. Det är denna version som kommer att finnas i plantskolornas kataloger och som kommer att användas i de fall där kunden inte redan tillämpar ABM 07.

Skötselinstruktion vid förfrågan

De nya reglerna är betydligt mer detaljerade och mer omfattande än föregångarna. Att de kommer att vara till stor nytta för såväl köpare som säljare är Miriam övertygad om. Med de nya bestämmelserna är det redan från början klart vem som ansvarar för vad så att det inte ska uppstå några oklarheter. Båda parters skyldigheter och rättigheter är tydligt reglerade.

– En ny sak vi som säljare tagit på oss är att, när så efterfrågas, tillhandahålla planterings- och skötselinstruktioner för de växter som ingår i leveransen.

För plantskolorna har det bland annat varit viktigt att reglera tydligare än tidigare vad som gäller vid förseningar och avbeställningar.

– Det beror förstås på att om man i plantskolan tagit upp till exempel frilandsodlade träd åt en kund kan de inte utan vidare lagras eller säljas till någon annan. Även det här med förseningar, vad som gäller när en kund vill skjuta på en leverans från en säsong till nästa på grund av att ett bygge blivit försenat, är nu mycket tydligare reglerat.

Leverans vid möjlig årstid

Miriam berättar att plantskolorna nu också förbehåller sig rätten att leverera under tider på året när det är möjligt.

– Det går inte att kräva att få allt levererat i juli till exempel. Det har tyvärr varit ett problem ibland på grund av okunskap när det gäller växter. Arkitekten som står bakom växtförteckningen vet ju inte när en anläggning ska planteras. Men det fungerar inte att leverera exempelvis barrotade häckplantor mitt i sommaren. Ska vi då byta till krukodlade blir det dyrare.

Att de nya bestämmelserna kom till stånd berodde på att Sveplants tidigare regler helt enkelt blivit föråldrade. De vägde alltför lätt gentemot andra aktörers bestämmelser och var inte tillfredställande för någon part, menar Miriam.

– Genom att ansluta oss till de regler som våra kunder och samarbetspartners inom entreprenadsektorn i stor utsträckning redan tillämpar får våra regler större tyngd och acceptans.

Text och foto: Berit Haggren