Nils, Olle och Haldo prisades

Under helgens sommarmöte i Avesta delade Riksförbundet Svensk Trädgård ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer. Hortonom Nils Andersen, vd och delägare på plantskolan Splendor Plant, pomolog Olle Ridelius och trädgårdskonsulent Haldo Edlund tilldelades 2015 års medaljer.

Olle Ridelius och Nils Andersen. Foto: Riksförbundet Svensk Trädgård

Medaljerna delas ut ”för förtjänster om trädgårdsodling och biodling” och Växtforum noterar med glädje att vikten av en stark svensk plantskolenäring lyfts fram i årets val och motiveringar:

”Utan Nils självuppoffrande, mycket målinriktade arbete och kompetenta agerande hade inte svensk plantskolenäring befunnit sig där den är idag, med flera mycket framgångsrika företag, en omfattande produktion av ett rikt sortiment av växter med hög kvalitet och odlingssäkerhet för alla kategorier av konsumenter och växtanvändare, en verksamhet som också vunnit mycket respekt internationellt” skriver RST bland annat i ett pressmeddelande.

Motiveringar i korthet

Hortonom Nils Andersen, Höganäs: för att han i över 25 års tid varit den mest drivande personen inom svensk plantskolenäring med förtroendeuppdrag på alla nivåer inom GRO, Gröna näringens riksorganisation/LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Han har även fått erkännande internationellt genom samarbeten som ENA, European Nurserystock Association, där han bland annat arbetat med växters namnsättning. Nils har varit en viktig kugge och ett stort stöd i arbetet med SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas, och det var under Nils ledning som det framgångsrika E-plantsystemet etablerades. Parallellt med detta arbete har Nils byggt upp ett imponerande plantskoleföretag, Splendor Plant AB, med ca 70 helårsanställda.

Pomolog Olle Ridelius, Smedjebacken: för hans insatser med att leta upp äldre äppelsorter i Dalarna och därmed rädda många unika och gamla sorter, bland annat Tunaäpplet i Islingby. Olle har varit ordförande i Sveriges Pomologiska Sällskap och brinner för bevarandet av gamla genuina sorter. Genom sina gärningar som lärare på Vassbo trädgårdsskola i Falun har han inspirerat och spritt sitt kunnande till nya generationers äppelodlare. Även idag, som pensionerad, är det Olle Ridelius som ömt vårdar och sköter Vassboparkens över 200 sorters fruktträd.

Trädgårdskonsulent Haldo Edlund, Kristianstad: för hans omfattande gärningar som trädgårdskonsulent och rådgivare åt allmänheten i över 65 år. Haldo har arbetat på länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län, på Hushållningssällskapet i Kristianstad samt i egen verksamhet. Han har en särskild blick för nya skadegörare och var först med att observera såväl askskottsjuka på äldre träd i landet år 2000 som en ännu inte klarlagd skadegörare på tuja. Haldo har även inrättat en fond för att stödja ungdomars högre studier inom trädgårdsområdet.

Ett av Nils Andersens förtroendeuppdrag är i projektgruppen Rosens Dag. Sorten på bilden är 'Königin von Dänemark'. Foto: Helena Verghese Borg
Ett av Nils Andersens förtroendeuppdrag är i projektgruppen Rosens Dag. Sorten på bilden är ’Königin von Dänemark’. Foto: Helena Verghese Borg