KRISTINA – Ny E-lind med rötter i 1600-talet

Gustav II Adolf planterade omkring år 1630 en lind i parken vid Svartsjö slott på Färingsö i Mälaren. Trädet står kvar än idag och är nu Sveriges största lind. Det är denna praktpjäs som är ursprunget till E-plantas nyhet i lindsortimentet: parklinden Tilia x europaea KRISTINA E (’Eleonora’).

KRISTINA E på tillväxt. Nästa höst är träden färdiga för försäljning.

KRISTINA E är en Pallida-typ med annorlunda kronform – kronan är smal och pyramidal. Trädet blir 20–30 meter högt och har relativt korta, något hängande sidogrenar. Unga träd liknar sorten ’Koningslinde’ i växtsättet, men när träden blir äldre skiljer sig sorterna åt bland annat genom att KRISTINA har en smalare och mer vertikalt formad krona.

Claerens Jacobsen
Claerens Jacobsen

Claerens Jacobsen på Billbäcks Plantskola utanför Norrköping är en av de trädproducenter som odlar KRISTINA E. Han framhåller styrkan i att trädets ursprung och historia är väl känd, och att sortens egenskaper är väl dokumenterade.

– I plantskolan är KRISTINA stabil, odlingssäker och växtvillig, fortsätter Claerens. Träden är också väldigt ensartade. Och med sin smalare kronform fyller sorten en viktig funktion på marknaden.

KRISTINA E är ett stads- och alléträd som får bäst utveckling i fuktig, näringsrik och mullhaltig jord. Sorten klarar dock även torrare jord i stadsmiljö. Den är härdig i zon 1-4(5).

Än så länge är antalet salufärdiga träd av KRISTINA E ytterst begränsat i plantskolorna, men hösten 2015 kommer det att finnas träd upp till storlek 18-20.

Till Kristinas ära

Moderträdet på Färingsö.
Moderträdet på Färingsö.

Rune Bengtsson beskrev ursprungsträdet i sin doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet om historiska lindar. Det är ett mångstammigt träd som år 2003 mätte 980 cm i brösthöjd, vilket alltså gör det till Sveriges största lind, alla kategorier inräknade. Det mångstammiga växtsättet anses bero på att trädet planterades upp och ner.

Trädet kallas Kristina-linden eftersom Gustav II Adolf genom planteringen ville hedra just Kristina. Men om det handlade om hans mor Kristina av Holstein eller om dottern Kristina, senare Drottning Kristina, är det ingen som säkert vet.

Läs mer på E-plantas hemsida.

Text: Berit Haggren