Hej Gunnel Holm!

Du har lett E-plantas verksamhet i 26 år. På fredag går du vidare till ett liv med mer luft i schemat.

Gunnel Holm siktar på mer tid för natur och friluftsliv framöver.

Vad är det som väntar?

– Först blir det semester och den 1 september övergår jag till vara arbetsfri, begreppet pensionär känns ännu lite främmande…  Jag ser fram emot att äga min tid. Det finns nya dörrar att öppna och mycket nytt man kan lära sig. Det kommer att bli mer av natur och friluftsliv, kanske kan jag bidra med något i det sammanhanget. I höst blir det ett uppdrag med att administrera nästa besiktningskurs Växt&Mark för Beums räkning. Därefter får jag se vad som händer.

Vilka har varit dina största utmaningar i uppdraget på E-planta?

– Att lyckas i marknadsföringen av E-plantor mot privatkonsument är en nöt som är svår att knäcka. Vi har gjort flera försök och har lärt oss på vägen. Nu är vi igång med en ny satsning. Yrkesanvändare såg direkt behovet av E-plantor och de ekonomiska vinsterna. Men konsumenter ser främst växter. Det går inte att se på en planta om den är tveksamt härdig eller varierar mycket i växtsätt.

– En annan utmaning har varit att hålla ihop medlemsföretagen i ett gemensamt arbete när de är så olika storleksmässigt och inriktningsmässigt. Men det har fungerat förvånansvärt bra.

Och de största framgångarna?

– Att svenska plantskolor kunnat samarbeta om ett sådant här projekt. Det är helt unikt och finns inte någon annanstans. Att E-plantorna är så välkända och väletablerade inom grönsektorn är också en stor framgång.

– Vårt arbete med sortskydd är absolut värt att nämna här. Att vi genom växtförädlarrätt och varumärkesrätter har ensamrätt på sorterna, och därmed kan ta in royalty som ger medel till fortsatt utvecklingsarbete.

– Även att vi har välfungerande fröplantager som säkrar material till de fröförökade E-plantorna är en framgång. Det här är en ganska arbetskrävande verksamhet och det är bara E-planta som har tillgång till våra utvalda frökällor.

Vad har du uppskattat mest med ditt uppdrag?

– Det har varit spännande och intressant att vara med hela vägen i utvecklingen av nya E-plantor. Från urval i fält till uppförökning på Elitplantstationen, provodling, sjukdomstestning, arbete med att öka produktionen till de mängder som krävs för lansering, sortskydd, namnsättning och slutligen marknadsföring.

– Jag har också trivts med arbetets struktur. Det är ett självständigt arbete men med många kontakter på olika håll i branschen. Vi arbetar givetvis nära plantskolorna och Elitplantstationen men har också ett mycket bra samarbete med SLU och branschorganisationer.

Det roligaste minnet?

– Jag uppskattade väldigt mycket att få en medarbetare efter 17 år. Det var en stor och positiv omställning när Lottie Nilsson anställdes 2014, både vad gäller input och avlastning. Jag har ju samarbetat med många, inte minst har Elisabet Martinsson på Elitplantstationen och jag haft ett nära och jättebra samarbete i alla år. Men en kollega på plats är ändå en annan sak. 2017 efterträddes Lottie av Malin Strand och vi har också haft ett utmärkt samarbete.

– Det var också väldigt positivt att vi fick ihop samarbetet runt svenska plantskolor på Elmia Garden. Det har varit roligt att ingå i projektgruppen med de andra plantskoleorganisationerna, att det blev så lyckat och att vi har kunnat fortsätta med detta upplägg i nu 10 år.

Lycka till med nästa steg i livet!

Text: Berit Haggren