Här är det fokus på blomning!

I en besöksträdgård som Den Engelska Trädgården behöver perennerna vara robusta, blomvilliga och blomma länge. Kantnepeta, stäppsalvia, grekvädd, flera former av näva och den rosa strandveronikan ’Pink Damask’ hör till favoriterna.

Högsommarblomning i de dubbla perennrabatterna.

Den Engelska Trädgården ligger på Svabesholms Kungsgård strax söder om Kivik. Det är alltså inte en engelsk trädgård egentligen, utan en skånsk trädgård med inspiration från England, skapad av Anette Cato och Maria Nilsson. På engelskt manér finns här dubbla perennrabatter, rosenträdgård, woodland, äng, allmogeträdgård och köksträdgård, och dessutom lusthus, växthus, skugghus och damm. Trädgården har också en del annat som Anette och Maria menar kännetecknar den engelska trädgården, och som de uppskattar:

Maria Nilsson och Anette Cato.
Maria Nilsson och Anette Cato.

– Det finns en tydlig struktur och det är välskött. I England har det hög status, men är också en passion, att äga och vårda en fin och välskött trädgård. Det betyder välskötta kanter och välskötta växter, men ändå charmigt och inte perfekt. Inne i planteringarna kan det få vara lite vildare och på gränsen till romantiskt förfall.

I den 3000 kvadratmeter stora besöksträdgården på Svabesholm dominerar de färgstämda dubbla perennrabatterna med inslag av rosor. De är uppdelade i två delar, den ena går i en varm färgskala, den andra i kalla toner. Vad som drar blickarna till sig varierar förstås med årstid. Nu i mitten av juni lyser bland annat orangegula kinesiska smörbollar mot violetta Allium-klot, stäppsalvior av olika slag, kantnepeta och nävor i rosa och cerise.

Ställer krav på växterna

Men vad är det då som gäller för att en perenn ska platsa i en besöksträdgård som denna? Maria listar snabbt de viktigaste egenskaperna i en trädgård där det behöver vara fint överallt hela tiden:

· Lång blomningstid. Blomningen är väldigt viktig när man jobbar med färgteman på det sätt som vi gör här.
· Övervintra utan problem.
· Robusta och blomvilliga.
· Helst stabila, ibland stormar det här, och det blåser ofta. Men vi har också en del perenner som behöver stöd.
· De får inte vara invasiva eller ta över alldeles för mycket.
· Friska.
· Inte ha bladverk som vissnar fult. Vi klipper alla våra vissnande blad på Allium, hur man ska kunna dölja dem med perenner vet jag inte. Det är också därför vi inte har jättevallmo här. Deras bladverk blir för fula.

– Men det är klart, en växt som är betagande skön kan vi tänka oss att pyssla lite extra med. Vi älskar till exempel strandveronika Veronika ’Pink Damask’. Om den blir torr får den mjöldagg, så vi ser alltså till att den får vatten vid behov.

Kinesiska smörbollar 'Golden Queen' mot Allium-klot
Kinesiska smörbollar ’Golden Queen’ mot Allium-klot
Pipört 'Albus' och trädgårdsnäva 'Patricia'
Pipört ’Albus’ och trädgårdsnäva ’Patricia’
Stäppsalvia 'Rose Queen'
Stäppsalvia ’Rose Queen’

Favoriter

När jag ber Maria ge exempel på perenner som de uppfattar som särskilt värdefulla i det här sammanhanget är det framför allt välkända och väl beprövade växter hon nämner.

– Vi tycker inte om konstigheter. Perennerna ska fungera och man ska kunna få tag på dem.

Några av de perenner som Anette och Maria återkommer till och använder mycket i Den Engelska Trädgården är:
Kantnepeta, Nepeta x faassenii ’Six Hills Giant’
– Vi tycker den står bättre än ’Walker’s Low’. Vi klipper tillbaka den efter blomningen och så står den i full fägring igen i september.
Stäppsalvia, Salvia nemorosa
– ’Caradonna’ är en särskild favorit med sina vackra, mörka stjälkar. Men vi använder också ’Ostfriesland’, ’Schneehügel’ och ’Rose Queen’. Just ’Rose Queen’ blir ofta uppmärksammad av våra besökare. För många är det nytt med en rosablommande stäppsalvia.
Nävor, Geranium
– Vi har många nävor. Trädgårdsnäva ROZANNE är så klart en favorit, den blommar hela sommaren. Den svagt rosa blodnävan ’Apfelblüte’ är också väldigt fin, och även den blommar hela sommaren. Trädgårdsnäva ’Patricia’ har vi på många platser, den är lite högre med blommor i cerise.
Kinesiska smörbollar, Trollius chinensis ’Golden Queen’
– Den lyser i rabatten och blommar länge.
Strandveronika, Veronica ’Pink Damask’
Grekvädd, Knautia macedonica
– Har underbar blomfärg.
Dagöga, Heliopsis helianthoides ’Summer Nights’
– Blommar länge med orangegula blommor. Fint bladverk.
Alunrot, Heuchera
– Sorter med vackra blad. ’Rachel’ fungerar bra, ’Obsidian’ är underbar.
Fingerborgsblomma, Digitalis purpurea
– Vi älskar fingerborgsblomma, som ju är tvåårig. Den får slå sig ner där den vill, men vi planterar också ut småplantorna där vi tycker de passar.

Sensommarblomning i kyliga kulörer...
Sensommarblomning i kyliga kulörer…
…och i varma.
…och i varma.

Chelsea chop

Anette och Maria klipper tillbaka många perenner efter blomningen för nytt, fräscht bladverk och ny blomning. Men de tillämpar också så kallat Chelsea chop på flera sommar- och sensommarblommande perenner. Det innebär en nedklippning i maj – före blomning – som ger lägre, stadigare plantor och senarelägger blomningen. Ibland klipper de ner vissa plantor av en sort men inte alla. Då blommar först de som inte klippts ner, följt av de nedklippta. Den totala blomningstiden i trädgården för sorten blir därmed maximalt lång. Chelsea chop har fått sitt namn för att nedklippningen görs ungefär vid tiden för Chelsea Flower Show.

Den Engelska Trädgården i miniatyr

Vill du fånga något av känslan i Den Engelska Trädgårdens perennrabatter, men i mindre format, kan du testa någon av de här kompositionerna:
Soligt läge, varm färgskala
Jättedaggkåpa Alchemilla mollis, trädgårdsnäva Geranium Rozanne, strålrudbeckia Rudbeckia fulgida var. sullivantii ’Goldsturm’, stäppsalvia Salvia nemorosa ’Caradonna’, kinesiska smörbollar Trollius chinensis ’Golden Queen’ och modern buskros LADY EMMA HAMILTON.
Soligt läge, kall färgskala
Strandveronika Veronica ’Pink Damask’, vit och rosa stäppsalvia Salvia nemorosa ’Schneehügel’ och ’Rose Queen’, trädgårdsnäva Geranium ’Patricia’, vit pipört Centranthus ruber ’Albus’, kärleksört Hylotelephium ’Matrona’, modern buskros GERTRUDE JEKYLL.

Halvskuggigt läge
Löjtnantshjärta Lamprocapnos spectabilis ’Alba’, liten flocknäva Geranium cantabrigiense ’St Ola’, fläckig lungört Pulmonaria ’Sissinghurst White’, spetsmössa Tiarella ’Iron Butterfly’, vitlysing Lysimachia clethroides, bergormrot Bistorta affinis ’Superba’.

Gammal dröm

Anette och Maria driver sedan 2005 företaget Trädgårdsfixarna på Österlen. De har länge också velat skapa och driva en besöksträdgård. I februari 2014 skrev de arrendekontrakt med Svabesholms Kungsgård och började anlägga Den Engelska Trädgården i mars samma år. De öppnade för publik i maj 2015, så de är nu inne på tredje säsongen. Trädgården är öppen för besökare torsdag till söndag från 13 maj till 24 september. Läs mer här.

Den Engelska Trädgården på Svabesholm
Den Engelska Trädgården på Svabesholm

Text: Berit Haggren
Foto: Den Engelska Trädgården och Berit Haggren