Här odlas svenska rosor

De svenska plantskolor som odlar rosor är numera inte så många, men de finns. Wallströms Plantskola i Skivarp på Söderslätt i Skåne är en av de största i sammanhanget. Här produceras cirka 100 000 rosor per år, av närmare 400 sorter.

Förutom rosor odlar Wallströms Plantskola bland annat prydnadsbuskar, prydnadsträd, fruktträd och barrväxter.
Magnus Wallström
Magnus Wallström

Wallströms Plantskola är (kanske) som vackrast och doftar (helt säkert) allra bäst i augusti. Det är då rosfälten står i blom. En udda tid för rosor i fullt flor kan tyckas, men så är det i plantskolevärlden. Blomningen är sekundär, här handlar det om att producera plantor av högsta kvalitet. I odlingsprogrammet för rosornas andra och sista produktionsår ingår nedklippning två till tre gånger mellan vår och midsommar, vilket förklarar den sena blomningen.

Plantskolan ägs och drivs av trädgårdsingenjör Magnus Wallström. Det var också Magnus som startade företaget för snart 25 år sedan och har byggt upp verksamheten från ingenting. Nu sträcker sig odlingarna på friland och i kruka över tio hektar och företaget har fem anställda. Men det handlar inte enbart om rosor.

– Wallströms är en plantskola av den gamla modellen. Vi odlar det mesta. Rosor, fruktträd, prydnadsbuskar, prydnadsträd, bärbuskar, barrväxter och häckväxter. Vi är med i E-gruppen och E-plantor är en viktig del av produktionen. Sedan är det efterfrågan som styr hur stora volymer vi gör av varje produktionsgren och sort, säger Magnus Wallström.

 
BONICA
BONICA
'Rosa Mundi'
’Rosa Mundi’
'Louise Bugnet'
’Louise Bugnet’

Bland rosorna är det följaktligen storsäljarna som dominerar. BONICA, ’The Fairy’, ’Louise Bugnet’, FRIESIA, ASTRID LINDGREN, NINA WEIBULL, ’Étude’, ’Salet’ och polkagrisrosen ’Rosa Mundi’ hör till de sorter som breder ut sig mest både på fält och i växthuset med salufärdiga krukodlade plantor.

– Det här är sorter som vi vet fungerar bra under våra förhållanden och i hög grad i offentlig miljö. Men vi odlar alla typer av rosor: polyantha, storblommiga, marktäckande rosor, miniatyrrosor, klängrosor, parkrosor och gammaldags rosor, säger Magnus.

'The Fairy'
’The Fairy’
SCHNEEWITTCHEN
SCHNEEWITTCHEN
ASTRID LINDGREN
ASTRID LINDGREN

Kort om rosproduktionen på Wallströms Plantskola

År 1
Grundstammar planteras på våren. Rosa multiflora används som grundstam för alla rosor. I augusti är det dags för okulering. Okuleringsris klipps på plantor som är ett år äldre. Inför vintern kupas jord upp runt de nyförädlade plantorna.

År 2
I mars klipps grundstammen av ovanför förädlingsstället, nu är det bara den ädla sorten som ska växa. Under våren toppas plantan två till tre gånger för att förgrena sig, den sista gången vid midsommartid. Sedan är det dags för plantorna att växa till sig och blomma. Från oktober är de salufärdiga.

FRIESIA
FRIESIA

Text och foto: Berit Haggren