Hållbar växtanvändning bygger på kunskap om växterna

Att plantera växter i tättbebyggda områden är att göra en insats för miljö, klimat och människors välbefinnande. Men för att effekten i offentliga miljöer ska bli som det var tänkt gäller det att göra rätt i alla led.

Alla får vara med: lök, perenner, prydnadsgräs, vintergrönt, buskar och träd.

Det ska vara rätt växter, de ska hanteras och planteras på ett korrekt sätt och de ska få rätt skötsel och underhåll. Det är då planteringar blir långlivade och hållbara, såväl ekonomiskt, funktionellt och estetiskt som miljö- och klimatmässigt.

Mona Holmberg och Ulf Strindberg, Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter, har lång erfarenhet både av växtgestaltning och av det praktiska arbetet med plantering och skötsel av planteringar i offentliga miljöer. De har också en gedigen växtkunskap, och det är den allt bygger på, säger de själva. För att skapa hållbara planteringar gäller det både att ha ett brett register av växter att välja bland och, framför allt, veta hur växterna uppför sig, i vilka miljöer de utvecklas väl, vilket skötselbehov de har med mera.

– Det gäller också att vara nyfiken på varför det fungerar eller inte, och att följa upp sina planteringar för att hela tiden lära sig mer, säger Mona Holmberg.

Mona och Ulf i Värdens Park, Göteborg, som de gestaltade i samarbete med landskapsarkitekt Ulf Rehnström åt bostadsbolaget Poseidon i början av 2000-talet.
Mona och Ulf i Värdens Park, Göteborg, som de gestaltade i samarbete med landskapsarkitekt Ulf Rehnström åt bostadsbolaget Poseidon i början av 2000-talet.

Bästa råden

När Växtforum ber Mona och Ulf om deras bästa tips för hållbara planteringar bjuder de på en hel lista med goda råd:

1. Anpassa växtgestaltningen till den kommande skötselnivån
Utan skötsel – ingen rabatt. Det spelar ingen roll hur duktig du är på växtgestaltning om planteringen sedan inte får den vård den behöver.

2. Välj rätt växter
– Anpassa växtmaterialet till biotopen.
– Vad finns i omgivningen? Vad fattas?
– Välj långlivade växter.
– Välj växter som konkurrerar på lika villkor.
– Välj buskar som täcker sin yta för att motverka ogräsinsläpp.
– Satsa på bra kantväxter.
– Välj inte växter som sprider sig, om det inte är planerat.
– Välj inte växter som frösår sig, om det inte är planerat.
– Välj inte växter som måste bindas upp (förutom pioner).
– Välj aldrig, aldrig, aldrig en växt enbart för sin färg. Varje växt behöver ha många ytterligare kvaliteter för att fungera i offentlig miljö.
– Satsa inte allt på ett kort. Är det en växt som inte utvecklas optimalt på just den platsen behöver det finnas andra som fyller upp.
– Alla får vara med: lök, perenner, prydnadsgräs, vintergrönt, buskar och träd.
– Det är inte för dig själv du gör en rabatt. Offentliga miljöer ställer helt andra krav på bland annat bra växter och volymer. En stil eller färg du inte själv gillar kanske ändå är den rätta just på den aktuella platsen.
– Stjäl idéer. Du behöver inte uppfinna hjulet varje gång.
– Ett tema kan underlätta gestaltningen, men var beredd på att göra undantag när det behövs. Det måste vara bra växter.

3. Plantera inte i en enbart torvbaserad jord
Den bryts ner snabbt vilket bland annat leder till sättningar.

4. Acceptera inte rotogräs i jorden

5. Plantera inte för glest
Då lämnar du fritt spelrum för ogräset (Gäller marktäckande perenner och buskar).

6. Var noga med etableringsvattning och –gödsling
Då kommer växterna igång snabbt på nya växtplatsen. Komplettera organiska gödselmedel med mineralgödselmedel som ger näring direkt och växterna en bra start. Detta gäller speciellt för tillverkade jordar.

7. Kom tillbaka till planteringen och utvärdera
Så ökar du din kompetens och lyckas ännu bättre nästa gång.

Välj växter som konkurrerar på lika villkor.
Välj växter som konkurrerar på lika villkor.
Satsa inte allt på ett kort.
Satsa inte allt på ett kort.

Text: Berit Haggren
Foto: Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter och Berit Haggren