Grov träflis bäst för mulching

Såväl ogräs som bar jord stressar växterna i våra planteringar. Med mulching kan du komma till rätta med både det ena och det andra. Det gäller bara att använda rätt material på rätt sätt. Färsk träflis är bäst i test för träd- och buskytor. Det berättade Linda Chalker-Scott från Washington State University på Träddagarna 2019 i Växjö.

Färsk träflis är utmärkt för mulching.

Ett rejält lager flis hämmar ogräs effektivt, bidrar till att hålla jorden fuktig och dämpar dess temperaturväxlingar. Färsk träflis är ett miljömässigt hållbart material som är billigt och lätt att få tag på. Materialet avger dessutom växtnäring efterhand som det bryts ner, förbättrar jordens struktur och gynnar mykorrhiza. Däremot förändrar mulching med träflis varken pH eller kol/kväveförhållande i den underliggande jorden. Färsk träflis bryts ned långsamt och ytan blir nästan underhållsfri. Du behöver bara fylla på efterhand så att lagret håller rätt tjocklek, 10-15 cm. I försök har mulching med träflis visat gynnsam effekt på etablering av buskar och träd.

Tänk på att:

  • För att hämma ogräs och ge bästa förhållanden för buskar och träd behöver träflislagret vara minst 10-15 cm tjockt. Eftersom materialet är grovt gör det inget om lagret är tjockare. Gasutbytet mellan jord och atmosfär fungerar väl ändå. Ett tunt täcke gynnar främst ogräs.
  • Lägg inte mulchmaterial intill stammar på buskar eller träd. Ovanjordiska växtdelar är gjorda för ljus och luft, inte för den mörka, fuktiga miljön som bildas under mulchen. Den gynnar istället svampsjukdomar. Låt mulchlagret vara i princip obefintligt närmast stammarna.
  • Träflis ska ligga som ett täcke ovanpå jorden. Blandas flisen ner i jorden orsakar den kvävebrist vid nedbrytning.
  • En mulchad yta under träd, istället för klippt gräs, minskar kraftigt risken att stammarna skadas av grästrimmer eller blir påkörda av gräsklippare.

Gynnar jord- och planthälsa

Att färsk träflis består av olika stora bitar, olika träslag och dessutom har inslag av bark är bara bra. Det ger en varierad miljö som passar många olika mikrober, insekter och andra organismer. Vilket i sin tur gynnar såväl jordens som växternas hälsa. Att flis inte blir kompakt så snabbt som sågspån och ren bark är en viktig poäng.

Läs mer om mulching med träflis i faktablad av Linda Chalker-Scott här.

Nackdelar med andra mulchmaterial

Linda Chalker-Scott

Så här sa Linda Chalker-Scott på Träddagarna:

”Ogräs älskar geotextil. Trots att ogräsrötterna är tvungna att ge sig upp och växa på materialets ovansida för att få vatten och syre.”

”Undvik heltäckande material. Du måste ha något som släpper igenom vatten.”

”Undvik vattenavstötande material. Exempelvis bark innehåller vax, vilket gör att vatten rinner av.”

”Undvik finfördelade material, inklusive sågspån och vissa komposter. De blir kompakta, tjocka lager innebär dålig syretillförsel till jorden, tunna lager gynnar ogräs.”

”Undvik tidningspapper och kartong. När de är blöta är de väldigt blöta, när de är torra är de väldigt torra och även vattenavstötande. Kartong är gjord för att stå emot väta, särskilt om den är vaxad. Regnvattnet rinner av, vilket gynnar ogräs men inte buskar. Kartong bryts ner väldigt långsamt och gasutbytet blir dåligt.

”Att täcka jorden med sten är utmärkt under torra förhållanden. Men i fuktigare klimat brukar en yta täckt av sten snart bli invaderad av ogräs.”

Fler resultat av Linda Chalker-Scotts forskning hittar du på här. Linda är också en av dem som gör The Garden Professors blog. En grupp med samma namn finns på facebook.

Mer från Träddagarna 2019 finns här.
Text och foto: Berit Haggren