Framtidens buskar och träd

Större biologisk mångfald i urbana miljöer – det är målsättningen för ett av de forskningsprojekt som svenska odlingsplantskolor är engagerade i.

Här ska tiotusentals träd och buskar få visa vad de går för. Foto: Henrik Sjöman

Stora försöksfält vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp fylls nu med tiotusental träd och buskar från när och fjärran. Växterna kommer från olika samlingar och från den östeuropeiska, amerikanska och kinesiska naturen. Under en mångårig process ska de allra bästa växterna för två olika ändamål gallras fram. Forskarna letar dels efter träd för varma stadsmiljöer, dels efter vackra och tåliga marktäckande buskar.

– Om man tänker i fotbollstermer kan man likna den här första fasen vid ett gruppspel, säger Henrik Sjöman, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och ansvarig för projektet. De växter som visar sig vara intressantast här i Alnarp går till final. Det innebär att de uppförökas och testplanteras på flera platser i Sverige. De slutliga vinnarna koras sedan till E-plantor.

Det är de allra bästa, E-plantorna, som så småningom kommer att odlas i de svenska plantskoleföretag som är involverade i projektet. E-planta är en kvalitetsmärkning för växter som är utvalda för svenskt klimat, ofta i den här typen av processer

Tuffa krav

Bakgrunden till projektet är att det behövs mer och ny kunskap om ytterligare arter som klarar dagens och framtidens krav på buskar och träd i offentliga miljöer. Det handlar om saker som att kunna hantera klimatförändringarnas effekter, fördra hårdgjorda stadsmiljöer och kunna konkurrera med ogräs. Samtidigt ska växterna ge ett friskt och vackert intryck.

Henrik Sjöman understryker att det också handlar om att utveckla en större palett av växter att välja bland:
– Idag används ett begränsat sortiment av både träd och buskar. Det innebär en ökad risk för växtsjukdomar på de arterna och även svårigheter med att skapa unika identiteter, till exempel i hyreshusområden.

De första buskarna från projektet kan vi få se i refuger och slänter om så där sju till nio år. Träd tar längre tid både att utvärdera och producera, så på de nya träden får vi räkna med att vänta 15 till 20 år.

Text: Berit Haggren

Henrik Sjöman är en modern växtjägare.
Henrik Sjöman är en modern växtjägare. Foto: Berit Haggren