Essunga Plantskola visade bärsorter i pipeline

Det gula krusbäret ’Linda’, rosa vinbär av sorten ’Pink Champagne’ och hallonet ’Solguld’* var smakmässigt populärast när Essunga Plantskola visade nya sorter av bär på försöksfältet utanför Gävle den 6 augusti. Trots semestertider och OS-final i fotboll kunde plantskolans Johan Dahlenborg och Lotten Ahlberg välkomna en intresserad skara besökare från olika delar av trädgårdsbranschen.

Många uppskattar chansen att få informera sig om framtida sorter av frukt och bär.

Essunga Plantskola, som ligger på Västgötaslätten, har en nordlig utpost i form av ett försöksfält på Åby gård mellan Valbo och Gävle. Där råder kustklimat och odlingszon 4.

– Vi arrenderar ett hektar mark av Åby gård för att testa olika typer av växter under deras förhållanden. Det är intressant för oss eftersom en stor del av vår försäljning går till områden norr om Stockholm, säger Johan Dahlenborg, trädgårdsingenjör på Essunga Plantskola.

Mellansvensk testplats

Sedan fem år tillbaka är plantskolan, på fältet på Åby gård, även mellansvensk värd för provodling av sorter som valts ut inom projektet Kvalitetssäkring av frukt och bärväxter. Projektets syfte är att sålla fram och förse marknaden med bästa möjliga sortiment av frukt- och bärväxter för svenska förhållanden. Något som kräver långvarig och kontinuerlig sortprovning i olika delar av landet.

Under en följd av år har projektet arrangerat visningar på andra provodlingsplatser. Nu har bärbuskarna på Essunga Plantskolas försöksfält nått en utveckling som gjorde det intressant att, för första gången, bjuda in till en visning även här. Något som gav mersmak, berättar Johan.

– Vi hade intresserade och kunniga besökare. De kom från fastighetsbolag, trädgårdsbutiker, anläggningsfirmor och media, och vi hade även en trädgårdsstudent. Det blev väldigt bra diskussioner som också gav Lotten och mig mycket tillbaka.

Provsmakning

I värdskapet för provodlingen av frukt och bär ingår att kontinuerligt bedöma de olika sorterna ur olika aspekter. Vid visningen fick besökarna bidra genom att provsmaka sorter och formulera sina synpunkter i en enkät.

– En av diskussionerna rörde sötman i vinbärssorter. Vissa nyare sorter av svarta vinbär är sötare än äldre sorter. En del tycker det är gott, andra inte. Sötare bär är bra för direktkonsumtion, men ska man använda bären till sylt, saft eller paj vill man ha syran. Det kan alltså finnas anledning att kombinera olika sorter av svarta vinbär i sin trädgård, konstaterar Johan.

*De nämnda sorterna kommer att finnas leveransklara i plantskolorna tidigast hösten 2022.

Text: Berit Haggren
Foto: Lotten Ahlberg


Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till visning av provodling av frukt- och bärsorter i Öjebyn den 31 augusti och på Elitplantstationen och Balsgård den 3 september. Läs mer här.