Nytt från E-planta 2020: Elegant barrträd i litet format

Tsuga diversifolia FK MUSTILA E är ett stiligt barrträd som passar i mindre anläggningar, ja till och med i radhusträdgårdar. Arten härstammar från Japan och det svenska namnet är japansk hemlock. Frökällans ursprung är Arboretum Mustila i sydöstra Finland.

Japansk hemlock fk Mustila E är ett mindre träd eller buskträd. Toppskottsdominansen är svag men tendensen att växa med en stam är ändå tydlig. Trädet växer långsamt och blir maximalt 8-10 meter högt efter 50 år. Barren är korta, glänsande mörkgröna på ovansidan och med två tydliga stomatalinjer på undersidan. Barr på unga årsskott är ljusgröna och kontrasterar kraftigt mot äldre grenars barrverk. De äggformade kottarna är 1,2-1,9 cm långa, gråbruna och har långa skaft.

Klimatet i Arboretum Mustila motsvarar zon 5 i Sverige. E-planta anger också härdigheten för japansk hemlock fk Mustila E till zon 1-5(6). Arten är anspråkslös men föredrar jordar med god vatten- och näringstillgång. Trädet utvecklas fint i såväl sol som skugga.

Träd av fk Mustila E rekommenderas som solitär eller i grupper om 3-5 stycken. De passar bra i mindre sammanhang, som innergårdar, fickparker, woodlands och mindre villa- och radhusträdgårdar. Träden är även värdefulla som kontrastväxter till exempelvis trollhassel och magnolior.

Det är Tomas Lagerström, Projekt Växtutveckling, som valt ut frökällan i ett äldre bestånd av Tsuga diversifolia i Arboretum Mustila. Tomas har även följt plantor med ursprung i frökällan under 40 år i Uppland, zon 3. Under denna tid har träden aldrig fått några skador av klimatet, trots stor variation i temperatur och nederbörd. Bland annat har plantorna utsatts för starkt fluktuerande vårtemperaturer, en lång period med under 30 minusgrader och, under 2018, mycket svår torka. Angrepp av skadegörare har heller inte noterats.

Källa: E-planta
Foto: Tomas Lagerström, Gunnel Holm