Almar som håller sig friska

Alm är ett släkte med en lång rad förnämliga egenskaper. Problemet är som bekant almsjukan. Men det finns sorter som visat sig kunna stå emot den aggressiva svampsjukdomen.

Resista®-alm är ett lämpligt trädval utmed vägar.

Att alm tidigare var ett så populärt träd är inte märkligt alls. Almar är i allmänhet snygga, vind- och salttåliga, anspråkslösa och lättetablerade. De klarar de mest skiftande mark- och ljusförhållanden, står ut med luftföroreningar och växer snabbt. Under lång tid har det därför bedrivits selektions- och förädlingsarbete för att hitta almar som står emot almsjuka, Ophistoma novo-ulmi.

Resista®-almar är ett varumärke för almar som är utvalda för sin resistens och som även har goda egenskaper när det gäller till exempel växtsätt, tillväxt och fördragsamhet gällande växtplatsen. I Europa är det en enda plantskola i Tyskland som har rätten att föröka de här sorterna. Därifrån säljs ungplantor vidare till godkända odlingsplantskolor, en i varje land.

I Sverige är det Björkhaga Plantskola utanför Veberöd i Skåne som är den utvalda produktionsplantskolan. Där är de inriktade på två sorter som de har goda erfarenheter av, ’New Horizon’ och ’Rebona’. Båda är korsningar mellan japansk hybridalm, Ulmus davidiana var. japonica, och turkestansk alm, U. pumila. Plantskolan testodlar dessutom ett par nyare korsningar som kan vara intressanta för framtiden.

– ’New Horizon’ är en amerikansk förädling som vi använt i Europa i 25 år och i USA har den använts i ytterligare 10-15 år. Resistensen mot almsjuka är helt stabil. ’Rebona’ är nyare men har också varit med ett bra tag, och är ett lika säkert alternativ. I övrigt är sorterna nästan identiska och det är en smaksak vilken man väljer, säger Patrick Svensson, vd på plantskolan.

'Fiorente' är en italiensk sort som Björkhaga testodlar.
’Fiorente’ är en italiensk sort som Björkhaga testodlar.
'Rebona' har något större blad än 'New Horizon'.
’Rebona’ har något större blad än ’New Horizon’.
Patrick Svensson
Patrick Svensson

Brett växtsätt

Patrick rekommenderar almarna framför allt där det finns utrymme och det krävs vindtålighet, i zon 1-3(4).

– De växer snabbt och har samma goda egenskaper som vanlig alm när det gäller tålighet för utmanande förhållanden på växtplatsen. Men växtsättet är annorlunda, med många upprättväxande skott. De här sorterna blir inte lika höga som Ulmus glabra, och de kan efterhand bli nästan lika breda som höga. Därför är de för breda för gatumiljö men perfekta till exempel utmed vägar.

Plantskolan i Tyskland har utvecklat en väl fungerande metod för sticklingsförökning av almarna. De står alltså på egen rot, vilket är viktigt i sammanhanget. Med förädling på grundstam skulle man riskera angrepp av almsjuka via underlaget. Under produktionstiden görs också tester där almsjuka injiceras i stammen för att säkerställa att resistensen fortfarande håller, vilket den alltså visat sig göra på de sorter Björkhaga valt att odla.

– Som en garanti förser vi varje träd med ett chipp i stammen så att de kan identifieras som äkta Resista®-almar. Med varje leverans följer också ett certifikat, säger Patrick Svensson.

Allén fram till Björkhaga Plantskola består av Resista®-almar.
Allén fram till Björkhaga Plantskola består av Resista®-almar.

Text och foto: Berit Haggren