Vetenskapliga trädgårdsprogram behövs skriver Branschråd Växter i DN

Spridningen av vetenskapligt förankrad kunskap och nya vetenskapliga rön inom trädgårdsområdet behöver öka, inte minska. Det skriver Branschråd Växter i ett öppet brev till Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio, och Nina Glans, kanalansvarig på P1. Texten är idag publicerad på Dagens Nyheters insändarsida.

Det ligger i allas intresse att fritidsodlare ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sina odlingar, skriver Branschråd Växter. Foto: Berit Haggren

Bakgrunden är att programserien Odla med P1 har lagts ner av besparingsskäl. Branschråd Växter argumenterar i texten för att Sveriges Radio även fortsättningsvis ska producera vetenskapliga trädgårdsprogram.

Vi lever i en ekologisk kris och såväl yrkesodlare som fritidsodlare behöver kompetensutveckla för att kunna producera mat och växter under framtida förhållanden. Oron i vår omvärld motiverar dessutom att vi ökar vår självförsörjningsgrad, skriver branschrådet.

Fritidsodlarna står för en betydande livsmedelsproduktion. De odlar och sköter också en stor del av de växter som omger oss, växter som bidrar med livsviktiga ekosystemtjänster. Drygt 70 procent av svenskarna ägnar sig åt trädgårdsodling. Många vill fördjupa sina kunskaper och ta del av aktuella vetenskapliga diskussioner.

Branschråd Växter trycker på att väl underbyggd och djup kunskap ska respekteras och värdesättas. ”Som verksamma i trädgårdsbranschen gräver vi där vi står och värnar gedigen folkbildning inom trädgårdsområdet”, skriver de och hänvisar till fysikern och författaren Bodil Jönssons nystartade folkrörelse för att främja kunskapens kraft och motverka kunskapsförakt och kunskapsrelativism.

Artikeln i pdf-format.
Svar från Nina Glans i Dagens Nyheter