Växtrum nominerat till Green Cities Europe Award

Sveriges bidrag till den europeiska tävlingen Green Cities Europe Award 2022 utsett. Projektet som nominerats är Växtrum i Lerum. 

Motiveringen lyder: ”Växtrum är en serie grönskande platser längs Säve-ån centralt i Lerum. Växtrum är lika mycket en grön parkstrategi, som en social medborgarplattform. Med hjälp av välmeriterade trädgårdsdesigners tillkommer nya gröna platsbildningar för varje år och adderar till Lerums grönstruktur – till gagn för både medborgare i staden och besökande parkturister.”

Juryn uppskattar att projektet uppvisar både en handlingskraft och uthållig kontinuitet som är mycket inspirerande för både privatpersoner och företag, men framför allt för kommunala organisationer i liknande svenska städer. I okonventionella former har näringsliv och volontärprogram kombinerats med uppenbart goda resultat.

Juryn gillar att man inom Växtrum-projektet också på ett föredömligt sätt tagit hand om och förvaltat en rad olika typer av mervärden som uppstår i kölvattnet av trädgårdarna, till gagn för allmänheten. Eftersom Växtrum visar på att en parkstrategi kan vara så oerhört mycket mer än bara fungerande grön infrastruktur, menar juryn att detta är ett föregångsexempel och högst värdigt svenskt bidrag till den europeiska tävlingen.

Läs mer om Växtrum och utnämningen här: se.thegreencities.eu