Välkommen till visningar av framtidens frukter och bär!

I år har du åter chansen att se, fotografera och provsmaka de sorter av frukter och bär som landets expertis…

Bärbuskarna är friska, ger stor skörd och lever länge i vårt klimat. Till vänster det rosa vinbäret 'Pink Champagne', och till höger krusbäret 'Dagmar'. Bärbuskarna är friska, ger stor skörd och lever länge i vårt klimat. Till vänster ett vackert rosa vinbär, och till höger krusbäret 'Dagmar'.

I år har du åter chansen att se, fotografera och provsmaka de sorter av frukter och bär som landets expertis betraktar som mest lovande inför framtiden. Det handlar om pålitliga sorter som fungerar i vårt land och är stabila över tid. Du blir guidad av provodlingsansvariga, så vi kan utlova väl underbyggda svar på dina frågor.

Sorterna har sållats fram i projektet Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter. Med visningarna vill de ansvariga ge plantskolor, handel, journalister och konsumenter möjlighet att, under kunnig ledning, se och provsmaka utvalda frukter och bär när sorterna är som allra bäst. Något som ges få möjligheter till.

De projektansvariga är på jakt efter friska sorter som trivs i vårt klimat, ger riklig och riktigt god skörd och – inte minst – är hållbara.

– Ett pålitligt bassortiment med stabila sorter är viktigt för både producenter, handlare och slutkonsumenter. Den kunskap vi får genom att provodlingen, vill vi förmedla vidare, säger projektledare Robert Johansson.

För att kunna utvärdera sorterna under olika förhållanden har projektet försöksfält på tre platser i landet. De finns på Hushållningssällskapets gård i Öjebyn utanför Piteå, i Essunga Plantskolas regi utanför Gävle och på Elitplantstationen och SLUs Balsgård utanför Kristianstad. På samtliga orter öppnar de ansvariga sina fält under säsongen.

 

 

Årets visningar att anmäla sig till

Elitplantstationen och Balsgård, Balsgårdsvägen 33, 291 94 Kristianstad

Fredag 12 augusti, visning med fokus på blåbär, havtorn, hösthallon, körsbär och plommon.
Fredag 9 september, visning med fokus på äpple, päron och övrig frukt.

Samtliga visningar börjar kl. 13.00 och avslutas efter kaffe och tårta som serveras kl. 15.00.
Medverkande: Robert Johansson, Elitplantstationen, Kimmo Rumpunen, SLU, och inbjudna experter inom odling, växtskydd.
Anmälan till info@elitplantstationen.se senast onsdag i aktuell vecka.

Essunga Plantskolas försöksfält utanför Gävle

Torsdagen14 juli, visning/provsmakning av Blåbärstry sorter

Medverkande: Gustav Stål, Essunga Plantskola
Anmälan till gustav@essungaplantskola.se senast onsdag 13 juli.

Hushållningssällskapets gård i Öjeby, Patrons Allé 10, 943 31 Öjebyn

• Tisdag 31 augusti, visning med fokus på svarta vinbär, hallon och frukt. Visningen startar kl 13.00 och förutom provsmakning serveras fika under eftermiddagen.

Medverkande: Ann-Kristin Isaksson, Hushållningssällskapet
Anmälan till ann-kristin.isaksson@hush.se eller 076 823 08 86 senast tisdag 16 augusti.

Kvalitetskontroll inför lansering

På fälten finns sorter av frukter och bär som samlats in från plantskolor och förädlare i norra Europa. Sortimentet kompletteras kontinuerligt. Varje sort bedöms utifrån odlingsvärde, härdighet, smak och andra karaktärer – helt enkelt en kvalitetskontroll inför eventuell lansering på svenska marknaden. Resultaten registreras i en databas samt förmedlas till projektets finansiärer. De är parter inom trädgårdsdetaljhandeln, E-planta och Fritidsodlingens Riksorganisation. Resultaten presenteras även i faktablad från SLU. Här finns redan publicerade resultat gällande frukt, och här gällande bär.

Projektet Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter startade 2012 med stöd från Partnerskap Alnarp. Syftet är att på sikt förse marknaden med bästa möjliga sortiment med dokumenterat högt odlingsvärde.

Foto: Karina Brozinic