Välkommen till visningar av framtidens frukter och bär!

Nu har du åter chansen att se, provsmaka och fotografera de sorter av frukter och bär som landets expertis betraktar som mest lovande inför framtiden. Det handlar om pålitliga sorter som fungerar i vårt land och är stabila över tid. Du blir guidad av provodlingsansvariga, så vi kan utlova väl underbyggda svar på dina frågor.

Visningarna uppmärksammar friska sorter som trivs i vårt klimat, ger riklig och riktigt god skörd och är hållbara. Bilden visar plommonet 'Komet'

Sorterna har sållats fram i projektet Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter. Med visningarna ges plantskolor, handel, journalister och konsumenter möjlighet att, under kunnig ledning, se och provsmaka utvalda frukter och bär när sorterna är som allra bäst. Något som ges få möjligheter till.

De projektansvariga är på jakt efter friska sorter som trivs i vårt klimat, ger riklig och riktigt god skörd och – inte minst – är hållbara.

– Nyheter är naturligtvis intressant men ett bra och pålitligt bassortiment är viktigare för alla parter. Vi vill visa på sorter som vi vet fungerar och är stabila över ett flertal år. Poängen med kontinuerlig sortprovning är att den ger oss den typen av oerhört viktig kunskap. Nu vill vi förmedla den kunskapen till odlare, handel och konsumenter, säger projektledare Elisabet Martinsson.

För att kunna utvärdera sorterna under olika förhållanden har projektet försöksfält på tre platser i landet. De finns på Hushållningssällskapets gård i Öjebyn utanför Piteå, i Essunga Plantskolas regi utanför Gävle och på Elitplantstationen och SLUs Balsgård utanför Kristianstad. På samtliga orter öppnar de ansvariga sina fält under säsongen.

Årets visningar att anmäla sig till

Elitplantstationen och Balsgård, Balsgårdsvägen 33, 291 94 KRISTIANSTAD

  • Fredag 15 juli, visning med fokus på vinbär, krusbär, trädgårdshallon och blåbär.
  • Fredag 18 augusti, visning med fokus på blåbär, havtorn, hösthallon, körsbär och plommon.
  • Fredag 15 september, visning med fokus på äpple, päron och övrig frukt.

Samtliga visningar i Balsgård börjar kl. 13.00 och avslutas efter kaffe och tårta som serveras kl. 15.00.
Medverkande: Robert Johansson, Elitplantstationen, Kimmo Rumpunen, SLU, och inbjudna experter inom odling, växtskydd.
Anmälan till info@elitplantstationen.se senast onsdag i aktuell vecka.

Essunga Plantskolas försöksfält utanför Gävle

  • Fredagen den 18 augusti,  visning/provsmakning av frukt och bär sorter.

Visningen varar kl 14,00-16.00,
Medverkande: Gustav Stål, Essunga Plantskola
Anmälan till gustav@essungaplantskola.se senast onsdag 11 augusti.

Hushållningssällskapets gård i Öjeby, Patrons Allé 10, 943 31 ÖJEBYN

  • Tisdag 22 augusti, visning med fokus på svarta vinbär, hallon och frukt.

Visningen varar kl 10.00-11:30.
Medverkande: Ann-Kristin Isaksson, Hushållningssällskapet
Anmälan till ann-kristin.isaksson@hush.se eller 076 823 08 86 senast tisdag 18 augusti.

Krusbäret ’Dagmar’

Kvalitetskontroll inför lansering

På fälten finns sorter av frukter och bär som samlats in från plantskolor och förädlare i norra Europa. Sortimentet kompletteras kontinuerligt. Varje sort bedöms utifrån odlingsvärde, härdighet, smak och andra karaktärer – helt enkelt en kvalitetskontroll inför eventuell lansering på svenska marknaden. Resultaten registreras i en databas samt förmedlas till projektets finansiärer. De är parter inom trädgårdsdetaljhandeln, E-planta och Fritidsodlingens Riksorganisation. Resultaten presenteras även i faktablad från SLU. Här finns redan publicerade resultat gällande frukt, och här gällande bär.

Projektet Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter startade 2012 med stöd från Partnerskap Alnarp. Syftet är att på sikt förse marknaden med bästa möjliga sortiment med dokumenterat högt odlingsvärde. De första åren var Birgitta Svensson från SLU projektledare, rollen övertogs sedan av Elisabet Martinsson, Elitplantstationen. Projektet går även under namnet Framtidens frukt- och bärsorter, kvalitetssäkring av nya sorter.