Träd kan halvera mängden skadliga partiklar i stadsluft

En rad av tunna små vårtbjörkar utmed den hårt trafikerade gatan – kan det verkligen minska halten av skadliga partiklar från bilarnas avgaser med 50–60 procent inne i husen? Ja, visar en studie utförd vid Lancaster University vars resultat demonstrerades i ett TV-program nyligen.

Ett rackarns effektivt luftfilter!

Det var i SVT:s Medicin med Mosley som man i samarbete med professor Barbara Maher placerade ut en rad planteringslådor mellan körbanan och husen vid en hårt trafikerad gata i Lancaster. I lådorna stod unga vårtbjörkar, Betula pendula, en art som Barbara Maher och hennes forskarkollegor i sina tidigare studier konstaterat är särskilt effektiv när det gäller att rensa bort skadliga partiklar från atmosfären.

Det är björkbladens struktur som gör dem så suveräna, berättar Barbara Maher i programmet. Ojämnheter och hår fångar in partiklarna och får dem att fastna. När det regnar sköljs partiklarna av, och bladen blir rena och beredda att fånga in fler. Dessutom gör björkbladens lätthet dem särskilt bra på att filtrera luften eftersom den i stor utsträckning hålls i rörelse inne i trädkronan. Vårtbjörk är också ett tåligt träd som klarar den stress stadsluften innebär.

Direkt effekt

Innan trädraden placerades ut mättes halten av skadliga partiklar med ursprung i bilarnas avgaser inne i husen utmed gatan. Dels i hus innanför den sträcka där trädraden skulle stå, dels i hus vid sidan om. Efter två veckor gjordes samma mätningar på nytt. Mängden partiklar i husen bakom trädraden hade då minskat med 50-60 procent.

– Vi är så noga med rent vatten och ren mat, men vi andas in förorenad luft hela tiden, säger en av forskarna i programmet.

Här kan alltså plantering av träd, enligt resultaten från Lancaster University, dramatiskt förbättra situationen.

Kroppen kan i viss mån ta hand om skadliga partiklar i den luft vi andas in men när halterna blir för höga fastnar de på lungväggarna. Detta kan leda till hälsoproblem av olika slag, bland annat innebär det ökad risk för hjärtsjukdomar.

En artikel om Barbara Mahers och hennes kollegors resultat när det gäller träds effekt på mängden skadliga partiklar i luft har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology. Läs mer här.

Text och foto: Berit Haggren