Nytt faktablad: Växter för vinterfägring

”Det behövs fler landskapsarkitekter och trädgårdsdesigners som har god kunskap om det vintervackra växtmaterialet och som kan använda det på ett medvetet och genomtänkt sätt i designskedet”. Det skriver Anders Folkesson, Henrik Sjöman och Kristina Brising i ett nytt faktablad från Movium.

Bakom denna propå ligger författarnas vurm för de vintergröna växterna och för växter med till exempel intressant bark, grenarkitektur, grenfärg, vinterståndare eller vinterblomning. Kort sagt för växter som kan lyfta våra utemiljöer under de sex månader per år som dessa ofta är tämligen grå och nyansfattiga.

Så behöver det inte alls vara om man, som Folkesson, Sjöman & Brising rekommenderar, utnyttjar det vackra hos växternas alla delar och framhäver annat än det uppenbart storslagna och överdådiga. Och använder vintergröna blad- och barrväxter förstås, de som bjuder på så mycket mer än bara gröna nyanser. Brons, silver, rött, gult, vit- och gulbrokigt tillhör också färgskalan i det vintergröna sortimentet.

Förutom att faktabladet ger många växt- och designtips innehåller det intressant information om hur vintergröna växter fungerar, vilka ståndortsförutsättningar som är mest gynnsamma och varför de är det.

Movium Fakta 1-2015 heter Växter för vinterfägring och finns här.

Text: Berit Haggren

”Det handlar om att arbeta med en palett med mer subtila nyanser”