Ny lista: 200 toppenperenner för olika behov

Utbudet av perenner är svindlande stort och spännande. Men för den som ska sätta ihop ett bassortiment till sin trädgårdsbutik, eller letar efter säkra kort för svenska förhållanden, kan det vara lätt att tappa riktningen i dagens mångfald av arter och sorter. Nu har Perennagruppen tagit fram en vägvisare – en uppdaterad version av 200-listan.

Det finns så många möjligheter att hitta spännande sorter att det kan vara svårt att begränsa sig. Med 200-listan vill vi hjälpa till att fånga helheten och samtidigt visa på sorter som vi vet fungerar bra i stora delar av landet, säger Marie Wändel, Wändels Trädgård, som är en av odlarna bakom listan.

Marie Wändel
Marie Wändel

I 200-listan finns perenner med olika karaktärer för olika funktioner och ståndorter. På så sätt utgör den ett bra bassortiment för till exempel trädgårdsbutiker, rådgivare och trädgårdsjournalister som ska rekommendera perenner för olika ändamål. Den första versionen av 200-listan togs fram under 1980-talet, och nu har den alltså uppdaterats efter dagens behov och användning av perenner.

Grundar sig på odlarnas samlade erfarenheter

– Det här är de svenska perennodlarnas gemensamma rekommendationer på riktigt odlingsvärda sorter som också finns tillgängliga på den svenska marknaden, förklarar Marie Wändel. Men listan ska inte på något sätt ses som sortimentsbegränsande. Detta är bara ett urval där vi strävat efter att också täcka in bredden.

Perennagruppens 200-lista är inte till för den som letar efter det mest speciella eller extravaganta, men kanske svårodlade. Utan för den som vill ha utmärkta, vackra, odlingsvärda och säkra perenner för olika funktioner och svenska förhållanden. Du hittar 200-listan här.

Text: Berit Haggren