Mer pipranka i pipeline!

Äntligen! Efter 15 år av utvecklingsarbete har ett danskt labb nu knäckt koden för hur mikroförökning av koreansk pipranka, Aristolochia manchuriensis E, ska gå till. Det betyder att den kommer att finnas på marknaden i större omfattning framöver.

E-klonen av koreansk pipranka har sitt ursprung i frö som Tomas Lagerström samlade i Sydkorea 1976. Foto: E-planta

Den lättetablerade och kraftigväxande koreanska piprankan, Aristolochia manchuriensis E, är en riktigt härlig, frodig klätterväxt. Den trivs både i sol och skugga och är utmärkt till exempelvis pergolor och lövgångar. Det enda problemet med denna E-planta har varit förökningen.

– Vi lyckades föröka den ett par gånger för ungefär 20 år sedan, säger Elisabet Nilsson på Elitplantstationen, som ansvarar för förökning av E-plantor. Men sedan har den varit oberäknelig och lynnig.

Svårigheterna i förökningen har inneburit att koreansk pipranka varit en bristvara på marknaden. Elitplantstationen har under årens lopp lagt ner stora resurser på att utveckla en bra mikroförökningsteknik. De har bland annat samarbetat med Margareta Welander, SLU i Alnarp. Med hennes utvecklingsarbete som grund har nu Lars Sommer på Vitroform i Danmark knäckt koden.

Hormonerna styr

Lars berättar att det är rotbildningen som varit den stora utmaningen. I sådana situationer är det ofta en framkomlig väg att sänka ledningstalet i näringslösningen eller att tillföra rotningshormon. Men varken det ena eller andra har gett resultat på Aristolochia.

– Rotningshormoner skadar faktiskt rotbildningen i det här fallet. Därför provade vi att avlägsna hormonerna genom användning av aktivt kol, något vi snart kunde se effekt av. En annan utmaning har varit stress till följd av brist på hormon. Men det problemet har vi nu inom rimlig kontroll, så vi hoppas och tror att resultatet i förökningen ytterligare ska kunna optimeras de kommande åren, säger Lars Sommer.

I växthuset på Elitplantstationen står nu massor av småplantor av koreansk pipranka och väntar på att komma ut till plantskolorna. Där behöver plantorna växa till sig åtminstone till nästa höst, hösten 2015. Men sedan bör Aristolochia manchuriensis E äntligen finnas tillgänglig i större mängd på marknaden.

Text: Berit Haggren
Läs mer om Aristolochia manchuriensis E på E-plantas hemsida.