Hur stor är en trädklump?

Det enkla svaret är att diametern är minst tre gånger så stor som stamomfånget. Det är vad GRO Plantskolors kvalitetsregler kräver. Räkna alltså med att ett träd med stamomfång 25–30 har en mer än dubbelt så stor klump som ett träd i storlek 12–14.

Storlek på klumpen är intressant att känna till både för projektören och för den som ska hantera trädet på plats.

Frågan om hur stora trädens klumpar är har aktualiserats allt mer efterhand som användningen av träd i större storlekar ökat. Väljer man större träd krävs också större växtbäddar, och det måste finnas utrymme för träden att utvecklas. I hårdgjorda ytor där ramar och planteringslådor av olika slag används måste dessa dimensioneras så att klumparna faktiskt får plats – och det med marginal. Det senare både för att kvalitetsreglerna talar om minimimått – klumpen kan vara större än så – och för att ge träden livsrum.

När det gäller klumpens bredd finns alltså tydliga bestämmelser i GRO Plantskolors kvalitetsregler. Svenska plantskolor använder regeln om minst tre gånger så bred rotklump som stamomfånget även för träd som odlas i container, springring, root control bag och depåklump. För barrotade träd är regeln istället att rotsystemets diameter ska vara minst fyra gånger så stor som stamomfånget.

En annan aspekt på klumpstorleken är vikten. För den som ska ta emot träden på plats är det intressant att veta om det går att hantera träden med mankraft eller om det krävs maskinell hjälp.

Mått i överskådlig tabell

Daniel Johansson

På Tönnersjö Plantskola utanför Halmstad har de tagit kundernas frågor om trädklumparnas storlek på allvar. Under ett par dagar mätte och vägde de klumpar på tio träd i varje storlek för att kunna ge korrekt information. De räknade sedan ut genomsnittsvärden för varje storlek och sammanställde alltihop i en tabell. Du hittar tabellen med alla uppgifter här.

– Vi har mätt och vägt både vanliga klumpar och klumpar på träd odlade i springring. De senare blir ytterligare lite större, därför har vi två värden för varje trädstorlek i tabellen, säger Daniel Johansson, vd på plantskolan.

– En annan sak att tänka på är att olika plantskolor gräver olika stort. Hos oss ligger vi snarare på fyra gånger stamomfånget än tre, så om man räknar med våra storlekar kan man vara rätt säker på att inte dimensionera för smått. Andra plantskolor kan gräva lika stort som vi, men jag tror inte att någon gräver större.

Daniel poängterar att klumparnas vikt kan variera en del beroende på både vilket träd det handlar om och hur mycket vatten klumpen innehåller. Här kan man alltså inte lämna annat än riktvärden.

Text och foto: Berit Haggren

Tönnersjö Plantskola har ungefär 100 olika sorter av träd i egen produktion. 75–80 procent är E-plantor.