Grönt kulturarv-nyheter 2018

En hjärtbergenia, en daglilja och två rosor är nyheter i Grönt kulturarv-sortimentet inför 2018. Till våren finns de i plantskolor och trädgårdsbutiker.

Brunröd daglilja 'Frövidal' har en känd odlingshistoria sedan 1930-talet.

Hjärtbergenia ’Möja’ kommer från ön Möja i Stockholms skärgård. Där har den odlats sedan 1920-talet och troligen längre än så. Bergenian skickades in till Pom av en kvinna som såg den i rabatterna på Möja redan under tidigt 1940-tal när hon hyrde sommarnöje på ön. När hon och hennes familj drygt tjugo år senare byggde ett eget sommarhus fick hon en planta av bergenian av en äldre skärgårdsbo som berättade att hon haft den så länge hon kunde minnas. Hjärtbergenia ’Möja’ blommar i maj med vackert ljust rosa blommor. Sorten har breda, lite buckliga blad med vågiga kanter och hjärtformad bladbas. Svagt rödbruna blomstjälkar. Milt röda höstfärger.

Brunröd daglilja ’Frövidal’ blommar med fyllda blommor som slår ut under andra halvan av juli–början av augusti. Dagliljan kommer från Frösvidal säteri utanför Örebro och är den första Grönt kulturarv-perennen på marknaden med ursprung i Närke. Sorten går att spåra till 1930-talet när den syns på ett svartvitt foto i en guidebok över landskapet, men är troligen äldre än så. Sorten har oregelbundna, varmt orange blommor med extra kalkblad i mitten. Rikblommande med frodigt bladverk.

Damascenerros ’Järnvägaren’ hittades första gången vid järnvägsvallen i Valla mellan Katrineholm och Flen i Södermanland, på en plats där det tidigare legat en banvaktarstuga. Vid närmare studier av rosen framkom att flera personer med kopplingar till växtplatsen hade arbetat inom Statens Järnvägar. Rosen visade sig senare ha odlats vid ytterligare minst en sörmländsk banvaktarstuga. Rosen från Valla kan spåras till 1920-talet.

’Järnvägaren’ har främst påträffats i ett bälte från Värmland i väster via Västmanland till Södermanland och Uppland. En påfallande koncentration av fyndplatser finns i Stockholmsområdet.

En speciell egenskap för ’Järnvägaren’ är att den är för gruppen relativt lågvuxen. Den har också rikligt med vackra nypon som sitter kvar länge på plantan. Blommorna är ofta 7–8 cm i diameter, löst fyllda med ofta 50–70 kronblad. Mot slutet av blommans utveckling blir den skålformad med exponerade ståndare. Blomfärg först varmt rosa, men övergår i en svagt blåtonad rosa nyans.

Spinosissima-ros ’Professor Fagerlind’ är en unik, storvuxen och överdådigt blommande buskros, en av de rikast och tidigast blommande sorterna i gruppen. 2,5–3,5 m hög och lika bred. Sorten är utmärkt för användning i både privata trädgårdar och offentliga miljöer, bl.a. i större trädgårdar, parker och på naturtomter. Engångsblommande.

Rosen förädlades i Bergianska trädgården under 1960-talet av den legendariske botanikprofessorn vid Stockholms universitet Folke Fagerlind (1907-1996), som bland annat forskade kring växternas artbildning. Sorten beskrevs av Henni Wanntorp, 1:e intendent vid Bergianska trädgården i Rosenbladet år 2005.

Bakgrund

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna. Pom samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, FritidsOdlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Mellan 2002 och 2010 genomförde Pom åtta olika landsomfattande inventeringar av äldre trädgårdsväxter, bland annat frukt, bär, krukväxter, perenner och rosor. Växterna som lanseras är sådana som inventerats av Pom och valts ut att bevaras i den Nationella genbanken vid SLU Alnarp. De första Grönt kulturarv-sorterna kom på marknaden våren 2013. Nu finns ett sextiotal sorter och alla växtgrupper är representerade. Sorterna finns till försäljning i plantskolor och trädgårdsbutiker.

Varumärket Grönt kulturarv® har tagits fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård.

Läs mer på Grönt kulturarvs webb.

Källa: Pom. Foto: Linnea Oskarsson, Margareta von Rosen och Lars-Åke Gustavsson.