E-planta sätter nya mål

E-plantor är välrenommerade och har en självklar plats inom professionell växtanvändning. Nu siktar E-plantproducenterna på motsvarande ställning för E-märkta växter på konsumentmarknaden.

Vid ett strategimöte tidigare i höst drog E-planta ekonomisk förening upp delvis nya riktlinjer för verksamheten. Framför allt handlar det om att vässa marknadsföringen mot privatkonsument, en kundkategori som generellt har vaga begrepp om vad E-plantor är.

– Vi har ett otroligt starkt varumärke med enorm potential. Och kvalitetssäkrade växter har förstås en given plats även i privata trädgårdar. Nu ska vi öka konsumenternas kännedom om vad E-planta står för, säger Jörgen Andersson Warpman, ordförande i föreningen.

Jörgen Andersson Warpman

Plantskolister sökes

Andra viktiga frågor är att stärka samarbetet med Elitplantstationen och att säkra produktionen av E-plantor inför framtiden. Det behövs en ny generation plantskolister och plantskoleföretagare, berättar Jörgen, både i Sverige och i övriga Europa. Branschen går bra ekonomiskt men har en stor utmaning i att fånga unga människors intresse.

– Vi behöver såväl yrkesskickliga odlare som säljare och inköpare, så vi söker branschpersoner med olika inriktningar.

Ledarskifte

Förutom de inriktningsbeslut som togs under strategimötet formulerar föreningen nya mål och visioner. När Gunnel Holm, E-plantas verksamhetsledare sedan 25 år, aviserade sin pensionering till sommaren 2021 blev det naturligt att lyfta blicken.

– Gunnel är ju E-planta, hon har byggt upp den verksamhet vi har idag. När hon nu slutar behöver vi analysera var vi befinner oss och rusta för framtiden, säger Jörgen.

Utifrån resultaten av det arbetet har E-plantas styrelse tagit fram en önskad profil på den person som ska ta över ledartröjan efter Gunnel.

– Den här gången söker vi en VD. Det är ett sätt att lyfta rollen och markera en större självständighet. Styrelse och ordförande arbetar ideellt, därför behöver vi en kraft som driver E-planta med ett helhetsansvar utifrån styrelsens visioner och mål.

Annonsen med rubrik Vill du bli vår nästa ambassadör? ligger ute nu. Uppdaterat sista ansökningsdatum är den 8 januari.

Om E-planta

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (=certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning. Dagens sortiment av E-plantor omfattar cirka 160 olika sorter och frökällor av träd och buskar samt drygt 90 sorter av frukt och bär.

E-plantor är resultat av ett system som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter som är utvalda för svenskt klimat. Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta och har en expertgrupp som väljer ut de växter som E-märks. Gruppen har bred kompetens med representanter för forskning och plantskolenäring samt för växtanvändning i både offentlig verksamhet och fritidsodling.

För att långsiktigt skapa resurser till produktutveckling och marknadsföring av E-plantor, har landets främsta plantskolor bildat E-planta ekonomisk förening (E-gruppen). Föreningen består idag av 21 plantskoleföretag och har sitt kansli i Helsingborg.

Läs mer på E-plantas hemsida.
Text: Berit Haggren

Aronia melanocarpa GLORIE® E, svartaronia