Bärsorter med framtiden för sig

Elitplantstationens och SLU Balsgårds visningar av provodlade frukt- och bärsorter har blivit en uppskattad tradition. Den 10 juli hölls årets första träff som fokuserade på särskilt värdefulla sorter av björnbär, krusbär, hallon och vinbär.

Krusbär 'Dagmar' är en både frisk, god, rikbärande och vacker sort.

Provodlingarna är en del av projektet ”Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter – ett hållbart system för utvärdering och dokumentation av växtmaterial för plantskola och fritidsodling”. Kimmo Rumpunen, ansvarig forskare vid SLU Balsgård, berättade att de kostnadseffektiva och relativt enkla odlingarna ger goda möjligheter att utvärdera sorter. Ett fåtal plantor per sort har visat sig räcka för att sortskillnader ska bli tydliga. Och sorter som de första åren bedömts som värdefulla har behållit sina omdömen över tid. Vid utvärderingarna läggs stor vikt vid sorternas sundhet.

Krusbär ’Dagmar’ är en av de sorter Kimmo Rumpunen tror mycket på inför framtiden.

Arbetet har pågått i sju år och resultaten ger klara besked om vilka sorter som är särskilt odlingsvärda. Bland björnbären bedömer Kimmo Rumpunen den tidiga, taggfria sorten ’Loch Tay’ från Skottland som outstanding. Den är frisk, produktiv och har mycket goda bär.

Det vackra, gula krusbäret ’Dagmar’ väckte uppmärksamhet vid den välbesökta visningen. Bären var perfekt mogna, stora och goda. Sorten kommer från Tjeckien, är mycket produktiv och har på Balsgård god motståndskraft mot mjöldagg och bladfall.

’Martlet’ är en värdefull engelsk krusbärssort med stora, röda och goda bär. På Balsgård är den fortsatt frisk men rapporter från andra platser visar att motståndskraften mot mjöldagg kan vara på väg att brytas.

’Glen Coe’ tillhör en intressant ny typ av hallon – sorten är en korsning mellan svarthallon och sommarhallonet ’Glen Prosen’. Bäret är violett med intensiv smak som påminner om hur svarthallon smakar. Plantan är kraftigväxande men skjuter inte rotskott.

Svarta vinbär ’Mikael’

Utmärkta vinbärssorter från Finland

Bland vita vinbär sticker två nya sorter från Finland ut: ’Leepan Valkea’ och ’Piikkiön Helmi’. Båda är rikbärande med långa klasar av stora bär med utsökt smak. Skördeperioden är mycket lång, 4-6 veckor.

Från Finland kommer också två lovade sorter av svarta vinbär: ’Marski’ och ’Mikael’. De ger hög skörd av bär med kraftfull smak. Skördeperioden är lång. Sorterna har hög motståndskraft mot mjöldagg.

Andra sorter av svarta vinbär som fått goda omdömen är ’Narve Viking’ från Norge och Balsgårdssorten PETTER. Den senare har mycket stora bär med mild smak. De bör skördas tidigt eftersom de blir mjuka och lätt går sönder som välmogna. ’Narve Viking’ är en mycket sen sort, som därmed förlänger säsongen. Bären har god smak men relativt mycket kärnor. Det är viktigt att plocka alla bär. Sitter några kvar kan svampangrepp på dem påverka skörden kommande år.

’Punahilkka’ är en frisk ny sort av röda vinbär, även denna från Finland. Skördeperioden sträcker sig över hela 4-6 veckor. Bären är köttiga och relativt små med god balans mellan sötma och syra när de är fullt mogna.

Elisabet Martinsson från Elitplantstationen arrangerar visningarna. Här vid björnbär ’Loch Tay’ som även bjuder på vacker blomning.

Välkommen på visning 14 augusti och
11 september

Nästa visning i provodlingarna blir den 14 augusti. Då är havtorn, blåbär och tidig frukt i fokus. Den 11 september diskuteras frukt av flera slag.
Anmäl dig senast en vecka före aktuell visningsdag till elisabet.martinsson@elitplantstationen.se

Text och foto: Berit Haggren