Utemiljödagen 2021

26 januari, SLU Alnarp
SLU Landskap och ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning bjuder in till en heldag med fokus på utbyte mellan forskning och praktik.

Läs mer här.