Träddagarna 2021

2-3 november, Träddagarna 2021, Liseberg i Göteborg.
En konferens för alla som arbetar med träd.
Arrangör: Svenska Trädföreningen

Läs mer här