Publika parker och stadsrum 2019

4 april, Konferens: Publika parker och stadsrum, Malmö Live, Malmö

Årets tema: Stan är full av vatten! Läs mer här.