Public Spaces

4-5 september, Mässa: Public Spaces, Åbymässan, Göteborg

En mötesplats för personer som förvaltar, inreder, utvecklar samt underhåller det offentliga rummet.
Läs mer här.