Låt staden grönska!

5-6 december, Konferens: Låt staden grönska!, Stockholm Sheraton Hotel

Konferensen arrangeras av Boverket i samarbete med flera andra organisationer. De presenterar den så här: ”Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Den här konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för stadsbyggnad och vill veta mer om varför och hur ekosystemtjänster kan integreras i den byggda miljön.
Syftet med konferensen är att kraftsamla kring stadsgrönska och ekosystemtjänster. Här kan du ta del av goda exempel, forskning och nätverka med aktörer och kollegor som på olika sätt arbetar med stadsgrönska, samt lyssna på intressanta inspiratörer.” Läs mer här.