Landskapsarkitekturdagen 2019

26 april, Landskapsarkitekturdagen, SLU Alnarp

Landskapsarkitekturdagen är en branschdag för landskapsarkitektur på SLU Alnarp med syftet att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag.
Läs mer här.