Kursdag: Rätt träd för rätt plats och funktion

6 november kl. 9-16, Uppsala Konsert och Kongress

Denna studiedag kommer belysa det forskningsarbete som de senaste 10 åren genomförts vid SLU Alnarp och Göteborgs Botaniska Trädgård med målsättningen att identifiera olika trädarters kapacitet att växa i städernas varierande växtmiljöer – från den lummiga parken till den karga gaturefugen, skriver Svenska Trädföreningen som arrangerar dagen.

Kursledare är Henrik Sjöman, Forskare och lärare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Vetenskaplig intendent på Göteborgs Botaniska Trädgård.

Läs mer här.