Kurs Växt&Mark

9-11 november, Ultuna.
Arrangör BEUM, Föreningen Besiktningsmän för Utemiljöer. Kursen ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer som för blivande besiktningsmän för utemiljöer.

Läs mer här.