Elmia Garden

24-26 september, Mässa: Elmia Garden, Jönköping

Höstens branschmässa för den gröna näringen. Arrangeras i år parallellt med Elmia Park.
Läs mer här.