Elmia Garden

22-23 september: Elmia Garden, Jönköping.
En mötesplats för trädgårdsbranschen.

Läs mer här.