Branschdag Trädgård

13 november, Branschdag Trädgård SLU 2019, Loftet, Alnarpsgården, SLU Alnarp

Branschdag Trädgård är ett årligt evenemang där blivande Trädgårdsingenjörer bjuder in företag, organisationer och intresserade för att möta, inspirera och nätverka. Läs mer här.