Besiktningskurs Växt och Mark

12-14 november, Besiktningskurs Växt och Mark, Munkagårdsgymnasiet, Tvååker

Trädproduktion på Billbäcks Plantskola i Svärtinge

Välkommen till en kurs om växtmaterial – lagar, regler och produktionsmetoder – samt markfrågor och växtbäddar. Teori varvas med praktiska växtövningar och besiktningsexempel. Kursen arrangeras av Besiktning Utemiljö (Beum). Godkänt kunskapsprov ingår i Kravspecifikationen för att bli certifierad besiktningsman för utemiljö. Läs mer här.
Själva kursen är dock inget krav för certifieringen. För att klara godkänt kunskapsprov på kursen
krävs förkunskaper i växtkännedom samt god kännedom om AMA Anläggning 17, AB 04 och ABT 06.