27 mars, Seminarium: Betydelsen av en levande jord, Stockholmsmässan

FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, arrangerar fem seminarier för yrkesverksamma inom trädgård och landskap på Nordiska Trädgårdar. Två seminarier är framtagna i…

FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, arrangerar fem seminarier för yrkesverksamma inom trädgård och landskap på Nordiska Trädgårdar. Två seminarier är framtagna i samarbete med svenska plantskolor. Temat är hållbar växtanvändning, fokus är jordhälsa respektive växtetablering. Välkommen!

Läs mer här.