25 januari: Utemiljödagen 2022 – Kunskap för framtidens förvaltning

25 januari, 8.30– 12.00
SLU Landskap och ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning
bjuder in till en digital förmiddag med fokus på utbyte mellan forskning och

praktik. Vi vill öka kunskapen om utveckling och förvaltning av
utemiljöer tillsammans med dig som arbetar med dessa områden, och
diskutera hur forskningen kommer till nytta.

Läs mer och anmäl dig här.