En plantskola är en värld av växter, odling, trender, marknadsfrågor och rådgivning.
Växtforum är de svenska odlingsplantskolornas webbplats.
Välkommen!

Möt odlarna bakom dina trädgårdsväxter – på internet!

Publicerad: 2013-05-27

Nu finns de svenska plantskolisterna på webben! De ger dig tillförlitlig information om växterna de odlar och glimtar från en levande, växande bransch.

Svenska odlingsplantskolor levererar en stor del av de träd, buskar, perenner och klätterväxter som planteras i svenska trädgårdar, städer och landskap. Plantskolisterna själva har en bredd och ett djup i växtkunskaperna som tidigare sällan har nått ut till den vanliga trädgårdsägaren. Men nu finns Växtforum, en plats på webben där du möter dem som odlar växterna för din trädgård. Adressen är www.växtforum.se.

På Växtforum får du information om trädgårdsväxter och om vad som är på gång inom den svenska plantskolenäringen. Det är en bransch med stor tillväxtpotential och som driver egna forsknings- och utvecklingsprojekt, ofta i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Det är också en bransch med goda utvecklingsmöjligheter för den som söker sig till och utbildar sig inom yrket.

För dig som redan är yrkesmässigt verksam inom plantskola, handel med växter eller växtanvändning finns det även ett diskussionsforum på Växtforum.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Detta pressmeddelande kommer från produktionsplantskolorna inom GRO Plantskolor, en sektion inom Gröna näringens riksorganisation. För ytterligare information kontakta Växtforums projektledare Berit Haggren, info@vaxtforum.se, tel: 0470¬–69200, 073–0469799.
Nedan finns högupplösta bilder att ladda ner.

  • Logotyp 1 jpg-format
  • Logotyp 2 jpg-format


Gå tillbaka