En plantskola är en värld av växter, odling, trender, marknadsfrågor och rådgivning.
Växtforum är de svenska odlingsplantskolornas webbplats.
Välkommen!

Länkar


Japansk rönn 'Carmencita' E

Här har vi samlat länkar till webbplatser som vi rekommenderar.

BEUM, Besiktning utemiljö
Utemiljöbranschens satsning på utbildning av besiktningsmän med dokumenterad och tillräcklig kunskap om växter och markfrågor.

E-planta
E-planta är en kvalitetsbeteckning för trädgårdsväxter. E-plantor är resultatet av ett helt system för framtagning, provodling och marknadsföring av växter utvalda för svenskt klimat.

LRF Trädgård/Plantskolas kvalitetsregler
De svenska plantskolornas kvalitetskrav vid produktion och handel med plantskoleväxter. Det här är miniminivån för att uppnå en säker etablering, tillväxt och utveckling.

Gröna jobb
Här hittar du lediga jobb inom de gröna näringarna, bland annat plantskolebranschen. Är du själv på jakt efter grön kompetens kan du lägga upp en annons gratis.

Gröna näringens riksorganisation och LRF Trädgård
Gröna näringens riksorganisation, GRO, är en branschorganisation för svenska producenter av trädgårdsprodukter: plantskoleväxter, krukväxter, snittblommor, potatis, grönsaker, frukt och bär.

Grönt kulturarv
Det är genom att odla som vi bäst bevarar för framtiden. Under varumärket Grönt kulturarv lanseras och saluförs växter som POM, Programmet för odlad mångfald, bedömer som odlings- och bevarandevärda. Alla har odlats länge i Sverige och har en väl dokumenterad historia.

LIR, LandskapsIngenjörernas Riksorganisation
Intresseorganisation för landskapsingenjörer och trädgårdstekniker. LIR arbetar bland annat med fortbildning, mentorskap, omvärldsbevakning, utveckling av branschen och av de enskilda medlemmarna.

Movium
Sveriges Lantbruksuniversitets tankesmedja för hållbar stadsutveckling. Movium driver forskningsprojekt, arrangerar kurser, ger ut publikationer och deltar i den offentliga debatten.

Mästarrabatten
GRO plantskolors inspirationsprojekt. Mästarrabatter är skapade för vanliga trädgårdar av mästare inom trädgård. Mästarrabatten 2015, Norrsken & Midnattssol, är designad av Mariana Mattsson.

Norrsken & Midnattssol, Mästarrabatten 2015. Foto: Reginald Scholz
Norrsken & Midnattssol, Mästarrabatten 2015
Foto: Reginald Scholz
Naturbrukets Yrkesnämnd
NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom trädgård och lantbruk.

Perennagruppen
Odlare av perenner som är anslutna till GRO Plantskolor. Gruppen utser varje år Årets Perenn, som 2015 är vit skogsaster, Aster divaricatus.

Vit skogsaster, Årets Perenn 2015. Foto: Anna Nilsson
Vit skogsaster, Årets Perenn 2015.
Foto: Anna Nilsson

POM 
POM är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter.

Rosens Dag
Rosens Dag är den 2 juli, när Rosa har namnsdag. Då firas rosorna och deras blomning över hela landet. Rosens Dag är också ett projekt med målsättningen att öka intresset för och kunskapen om rosor.

SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas
Korrekta svenska och vetenskapliga namn på kulturväxter.

'Lac Majeau' är Årets Ros 2014. Foto: Helena Verghese Borg
'Lac Majeau', Årets Ros 2014.
Foto: Helena Verghese Borg

Svenska trädföreningen
För alla som arbetar med eller bara har intresse av träd och trädvård.

Svenska Trädgårdsdesigners
Svenska Trädgårdsdesigners Förening är ett nätverk för utbildade och erfarna designers av trädgårdar och landskap.

Sveplantinfo
En växtdatabas med namn, växtbeskrivningar och bilder på en stor mängd träd, buskar och perenner.

Sveriges Lantbruksuniversitet 
Här utbildas bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer.

Tidningen Utemiljö
Branschtidning som vänder sig till alla som yrkesmässigt arbetar med park, trädgård, kyrkogård, golfbanor och andra grönytor.

Tidskriften Landskap
Tidskriften Landskap är en facktidning för alla som arbetar med att planera, anlägga och vårda utemiljöer av alla de slag.

Trädgårdsanläggarna i Sverige 
Branschorganisation för kvalificerade trädgårdsanläggare.

Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté
TCYK utfärdar yrkesbevis som styrker teoretisk och praktisk kompetens inom olika delar av trädgårdsområdet.

Viola
Branschtidning för trädgårdsnäringen.