En plantskola är en värld av växter, odling, trender, marknadsfrågor och rådgivning.
Växtforum är de svenska odlingsplantskolornas webbplats.
Välkommen!

Elmia Park

Publicerad: 2017-06-07

26-28 september, Elmia Park, Jönköping

Mässa för dig som äger, anlägger, renoverar och sköter grönytor. Läs mer här.

Gå tillbaka