En plantskola är en värld av växter, odling, trender, marknadsfrågor och rådgivning.
Växtforum är de svenska odlingsplantskolornas webbplats.
Välkommen!

Den urbana grönskans betydelse för hälsa och välbefinnande

Publicerad: 2017-10-31

30 november: Konferens och workshop: Den urbana grönskans betydelse för hälsa och välbefinnande, Ersta konferens & hotell, Stockholm

Ett samarrangemang mellan Tankesmedjan Movium, Ekologigruppen och SLU Alnarp med presentation av aktuell internationell forskning och metodik och hur nya rön kan implementeras i praktiken. Läs mer här. 

Gå tillbaka