En plantskola är en värld av växter, odling, trender, marknadsfrågor och rådgivning.
Växtforum är de svenska odlingsplantskolornas webbplats.
Välkommen!

Besiktningskurs Växt och mark

Publicerad: 2018-02-05

13-15 mars: Besiktningskurs Växt och mark, Hvilan Utbildning, Åkarp

Under denna kurs behandlas växtmaterial – lagar, regler och produktionsmetoder – samt markfrågor och växtbäddar. Teori varvas med praktiska växtövningar. Dessutom föreläsning om besiktningsarbetets genomförande samt diskussioner kring praktiska problem i besiktningsarbetet. Ett BEUM-arrangemang i samverkan med Movium. För alla som är intresserade av vad som är viktigt för kvaliteten på våra byggda utemiljöer. Läs mer här.

Gå tillbaka