En plantskola är en värld av växter, odling, trender, marknadsfrågor och rådgivning.
Växtforum är de svenska odlingsplantskolornas webbplats.
Välkommen!

Branschdag Trädgård

14 november: Branschdag Trädgård, Alnarpsgården, SLU Alnarp

En näringslivsdag arrangerad av hortonom- och trädgårdsingenjörsstudenterna vid SLU Alnarp. Läs mer här.

Publicerad: 2018-10-29

Träddagarna 2018

7-8 november: Träddagarna 2018, Malmö

Konferens för alla som arbetar med träd. Arrangör: Svenska Trädföreningen. Läs mer här.

Publicerad: 2018-04-25