En plantskola är en värld av växter, odling, trender, marknadsfrågor och rådgivning.
Växtforum är de svenska odlingsplantskolornas webbplats.
Välkommen!

Elmia Garden

4-5 oktober, Elmia Garden, Jönköping

Branschmässa och mötesplats för grönt folk. Läs mer här.

Publicerad: 2017-06-07

Träddagarna 2017

7-8 november, Träddagarna 2017, Göteborg

Stadsträden i centrum är temat för årets upplaga av Träddagarna. Svenska trädföreningen arrangerar. Läs mer här.

Publicerad: 2017-06-07

Elmia Park

26-28 september, Elmia Park, Jönköping

Mässa för dig som äger, anlägger, renoverar och sköter grönytor. Läs mer här.

Publicerad: 2017-06-07

Plantarium

23-26 augusti, Plantarium, Boskoop, Nederländerna

Läs mer här

Publicerad: 2017-06-06

Den stora Trädgårdsfesten

25-27 augusti, Den stora Trädgårdsfesten på Sofiero, Helsingborg

Inspiration, rådgivning och professionella trädgårdstips i Sofieros slottspark. Där pågår under festdagarna även Sofiero 2d International Land Art Festival. Läs mer här.

Publicerad: 2017-05-18

Trädgårdskonferensen 2017

24 oktober, Trädgårdskonferensen 2017, Linköping

Konferens som riktar sig till hela trädgårdsnäringen och alla som arbetar med yrkesmässig produktion av grönsaker, frukt, bär, prydnadsväxter, plantskoleväxter och andra trädgårdsväxter. Fokus ligger på framtidsfrågor och trendspaning med koppling till de gröna näringarna. Arrangör är Tillväxt Trädgård. Läs mer här.

Publicerad: 2017-05-16

Urban Growth – Perennial plantings beyond nature

8-10 september, Konferens: Urban Growth – Perennial plantings beyond nature, Lund

"Urban plants are asked to handle stress factors such as flooding, heat, drought and salinity, all while maintaining an agreeable appearance and providing housing and nourishment for beneficial fauna. This three-day conference aims to inspire, educate and enable professional plant users to make urban perennial spaces adapted to these challenges of city life, combining function and aesthetics to create sustainable Urban Growwth." Läs mer på arrangören Klinta Trädgårds sida.

Publicerad: 2017-04-02

Have & Landskab

30 aug-1 sep, Mässa: Have & Landskab, Slagelse, Danmark

Mässa och mötesplats för den gröna branschen. Läs mer här.

Publicerad: 2017-02-22